Gå til hovedinnhold

Sentralt tjenestesenter etableres på Skøyen

Tjenestesenteret skal etableres i Monierbygget i Verkstedveien 1 på Skøyen i Oslo.

Vi vurderer bygget som svært godt egnet. Det er nye lokaler, med gode lys, luft, -og lydforhold. I kjelleren er det sykkelparkering, og dusj- og garderobemuligheter. Vi har tilgang på 1340 kvadratmeter, fordelt på 4. og 6. etasje. Det vil bli innredet med funksjonelle og moderne møbler, i åpent landskap.

Alle medarbeidere som er omfattet blir formelt overført 1. januar 2017. Selve samlokaliseringen vil skje over noe tid. Anskaffelser planlegges flyttet ila desember og IKT vil samlokaliseres ila første kvartal.

Bakgrunn - Effektive tjenester og mer robuste fagmiljøer

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet gjennomførte Helsedirektoratet i 2015 en utredning for å se på muligheter for effektivisering og redusert ressursbruk knyttet til administrative tjenester i helsesektoren. Regjeringen besluttet å etablere en tredelt konsernmodell som omfatter alle etatene i den sentrale helseforvaltningen. Målet med omorganiseringen er å effektivisere tjenestene og bidra til mer robuste fagmiljøer.

På bakgrunn av vedtaket i regjeringen fikk NHN i oppdrag å utarbeide planer for etablering av et sentralt tjenestesenter for administrative tjenester for IKT, anskaffelser og arkiv. Endelig rapport med anbefalinger ble overlevert statsråd Bent Høie i slutten av mai. I rapporten beskrives hvordan NHN mener oppgaven kan løses, hvilke funksjoner som bør overføres til NHN gjennom en virksomhetsoverdragelse, og hvilke funksjoner som skal videreføres i virksomhetene. Alle virksomhetene har deltatt aktivt i arbeidet med rapporten.