Gå til hovedinnhold

SamUT (Samordningsutvalg for meldingsutveksling)

SamUT er et koordinerende bindeledd mellom forvaltningen på nasjonal nivå og virksomheter i helse- og omsorgstjenesten, som bistår med innspill og vurderinger knyttet til elektronisk meldingsutveksling.

Kontaktinformasjon

SamUT sekretariat
E-post: samut@nhn.no