Gå til hovedinnhold

Roar Olsen til Norsk Helsenett

Fra 1. juni blir Roar Olsen direktør i Norsk Helsenett.

Roar Olsen blir ny direktør i Norsk Helsenett.

Roar Olsen er i dag divisjonsdirektør for strategi i Direktoratet for e-helse, men skal nå flytte hjem til Trøndelag. Olsen har lang erfaring og tung kompetanse innenfor e-helseområdet, og var blant annet sentral i arbeidet med helsenorge.no, det nasjonale velferdsteknologiprogrammet, «Én innbygger – én journal» og etableringen av Direktoratet for e-helse. Han har tidligere vært leder for Altinn, jobbet som prosjektleder i Storebrand ASA og som seksjonssjef i Statens Pensjonskasse. Sine første yrkesår hadde han som offiser i Forsvaret.

Det skjer en rask utvikling innenfor e-helseområdet nasjonalt. Norsk Helsenett må forberede seg på å kunne levere enda flere tjenester enn det gjør i dag, og Olsen skal bidra til å videreutvikle Norsk Helsenetts rolle i denne utviklingen, og ha et særlig ansvar for strategiutvikling.

Administrerende direktør i Norsk Helsenett, Håkon Grimstad, ser frem til at Olsen blir en del av ledelsen.

– Roar har en kompetanse som vi vil ha stor nytte av, i tillegg til at han har opparbeidet seg en bred og sterk kjennskap til helsesektoren generelt og brukerbehov spesielt. Det er noe vi aldri kan ha for mye av, og spesielt nå når vi må forberede oss på enda større oppgaver og utfordringer i årene som kommer, sier Grimstad.

Olsen ser frem til å sette kursen mot Trøndelag og å starte i ny jobb til sommeren.

– Jeg har fulgt Norsk Helsenett tett, og sett hvordan selskapet over tid har fått nye oppgaver og levert godt. Selskapet har en viktig rolle i utviklingen av e-helseområdet, og jeg gleder meg til å bli en del av laget, sier Olsen.