Gå til hovedinnhold

Raskere koronasvar via Helsenorge.no og kjernejournal

Nå kan du selv se svaret på koronatesten din på Helsenorge.no så snart prøven er analysert og besvart. Helsepersonell får se svaret via kjernejournal.

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og Direktoratet for e-helse har Folkehelseinstituttet (FHI) og Norsk Helsenett (NHN) på kort tid utviklet et system for å vise covid-19-relaterte prøvesvar til pasientene på Helsenorge.no – og til helsepersonell i kjernejournal.

– Vi regner med at dette vil bidra til raskere informasjon til pasienten og helsepersonell. Dette er særlig viktig nå under pandemien, sier seniorrådgiver Astrid Løvlie i avdeling for smittevernregistre, Folkehelseinstituttet.

Raskt tilgjengelig prøvesvar

Nå slipper den enkelte å vente unødig og å ringe legen for å få sine prøvesvar. Heretter kan man logge seg på Min helse på Helsenorge.no for å se svaret etter at prøven er ferdig analysert. Her kan man også se svar på andre prøver for luftveisinfeksjon som ble tatt samtidig. Er man usikker på hvordan resultatene skal forstås, må man kontakte lege.

– Raskere tilgang til prøvesvar gir bedre smittevern. Om man får påvist covid-19 skal man straks isolere seg, og husstandsmedlemmer og tilsvarende nære kontakter skal fra da av være i karantene. Når det positive prøvesvaret foreligger, kan også smitteoppsporing for å kartlegge alle nærkontakter begynne, sier overlege Trude Arnesen i avdeling for beredskap og vaksine i Folkehelseinstituttet.

Her kan du se prøvesvarene dine

Den enkelte må logge seg på med for eksempel bank-ID for å se egne prøvesvar på Helsenorge.no. Prøvesvarene sendes fra alle landets laboratorier til den nyopprettede laboratoriedatabasen i Meldesystem for smittsomme sykdommer (MSIS), samtidig som de sendes til legen.

Svar på prøvene være tilgjengelige i både kjernejournal og på Helsenorge.no.

Her kan helsepersonell se svarene

Det er opprettet en ny fane i kjernejournal hvor helsepersonell raskt kan finne svar på covid-19-relaterte laboratorieprøver. De inkluderer smittestoff som inngår i analysen av luftveisprøven. Helse- og omsorgsdepartementet har definert hvilke smittestoff som er covid-19 . På Helsenorge finner du en oversikt over hvilke smittestoff som inngår i analysen.

I dag har hele den akuttmedisinske kjeden, det vil si allmennleger, legevakter, Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) og sykehus tilgang til kjernejournal via sine vanlige journalsystemer. De samme personvernmekanismer gjelder for disse prøvesvarene som for de øvrige opplysningene i kjernejournal.
– Heretter vil ikke bare lege som rekvirerer laboratorieundersøkelser få rask tilgang til analyseresultatene, men også annet helsepersonell som trenger det. Dette håper vi vil forenkle arbeidsprosesser, spare tid og øke pasientsikkerheten, sier Løvlie.

Les mer