Gå til hovedinnhold

Petter Walle fra Skatteetaten til Norsk helsenett

Petter Walle er ansatt som direktør for virksomhetsstyring i Norsk helsenett. Walle kommer fra Skatteetaten, hvor han har hatt tilsvarende rolle de siste årene. Han har også lang fartstid i ledende stillinger i ulike virksomheter i Aker-sfæren og Fluke/Philips, hvor endring og transformasjon har vært sentrale tema.

Stillingen er nyopprettet, og Walle starter hos Norsk helsenett i august. 

Egenskapene og kompetansen som skal til

– Vi har vokst kraftig, og det er vesentlig at vi fremover legger til rette for sikre, effektive og brukervennlige tjenester, og styrer virksomheten godt. Her har Petter de egenskapene og den kompetansen som skal til. Han har solid kompetanse innen virksomhetsstyring, teknologi, forretningsutvikling, innovasjon og ledelse, og jeg er svært godt fornøyd med at han har takket ja, sier Johan Ronæs, administrerende direktør.

Ansvar og oppgaver

Som leder for virksomhetsstyring vil Petter Walle ha ansvar for oppgaver innenfor strategi-, forretnings - og virksomhetsutvikling, mål- og resultatstyring, resultatrapportering på tvers av virksomheten, samt styre- og eierdialogen.

Selskap i vekst

Norsk helsenett er eid av Helse- og omsorgsdepartementet. Selskapet har vokst kraftig siden det ble et statsforetak for vel 10 år siden, og har i dag en solid posisjon som nasjonal tjenesteleverandør til helsesektoren, med blant annet ansvar for sikker infrastruktur, de nasjonale e-helseløsningene grunndata, helsenorge, kjernejournal og e-resept.

Spennende og krevende fase

– Norsk helsenett er inne i en spennende og krevende fase nå, med å utvikle seg til å bli det navet som trengs i helsesektoren for at person- og pasientopplysninger kan deles sikkert og effektivt. Selskapet vokser raskt, og er blant landets aller fremste IKT-selskaper, forteller Johan Ronæs.

Gleder seg til å starte

– Helse og omsorg er svært viktige samfunnsoppgaver. Å få muligheten til å være med på å realisere NHN sin ambisjon som navet i digitaliseringen av helsesektoren var bare for fascinerende til å la passere, sier Petter om sin motivasjon for å ta på seg oppgaven. Han forteller at han gleder seg til å ta fatt på oppgavene sammen med resten av medarbeiderne og lederne i Norsk helsenett.