Gå til hovedinnhold

Forberedelser for dataminimering

Nedenfor kan du lese om brukstilfeller som virksomhetene må gjennomføre for å forberede fagsystemene for dataminimering, før og etter tilkobling til Persontjenesten.

Fagsystemet registrerer sin pasientliste hos Persontjenesten for å kun motta oppdaterte Personopplysninger om disse (dataminimering - Personutvalg)

NB: Registrering av personutvalg (pasientliste) hos Persontjenesten er til vurdering. Alternativet vil være at fagsystemet selv vurderer hvilke hendelser som er relevante (sjekker om hendelsen gjelder en av pasientene).

Dette brukstilfellet beskriver spesifikasjons- og utviklingsoppgaver for Virksomheten og Systemleverandøren.
Virksomheten vil sikre at den har tilgang til og mottar kontinuerlig oppdaterte personopplysninger for alle sine pasienter, samtidig som den overholder personvernlovgivingen og ikke mottar eller lagrer mer informasjon enn den har hjemmel til og tjenstlig behov for (dataminimeringsprinsippet). Virksomheten ønsker derfor å registrere sine pasienter (og eventuelt personell) hos Persontjenesten, og vedlikeholde dette registeret, slik at Virksomheten ikke mottar oppdateringer om andre Personer enn sine egne fra Persontjenesten.

 1. Systemleverandøren innarbeider funksjonalitet i Fagsystemet for å kunne vedlikeholde en kopi av sitt pasientregister hos Persontjenesten.
 2. Fagsystemet melder inn folkeregisteridentifikatorer (fnr/dnr) for alle sine registrerte Pasienter til Persontjenesten
 3. Persontjenesten oppretter et Personutvalg for Fagsystemet, en samling av alle de innmeldte folkeregisteridentifikatorene.
 4. Fagsystemet melder pasienter ut og inn av Personutvalget etter tjenstlig behov
  Virksomheten mottar fra nå av bare oppdateringer (hendelser) fra Persontjenesten vedrørende sine egne pasienter (se nedenfor).

Hvilke personopplysninger skal hentes?

Fagsystemet etablerer definisjon av hvilke personopplysninger som skal hentes ved oppslag og søk på personer (dataminimering - Innholdsmaske).

Dette brukstilfellet beskriver spesifikasjons- og utviklingsoppgaver for virksomheten og systemleverandøren. Virksomheten gjør en faglig vurdering av hvilke opplysninger om pasientene den har tjenstlig behov for – folkeregisteridentifikator, navn, adresse, fødselsdato, etc. – innenfor virksomhetens rettighetspakke. Listen av disse parameterne kalles en Innholdsmaske. Virksomhetens fagsystemer skal kun hente disse opplysningene når den gjør oppslag og søk i Persontjenesten, slik at virksomheten overholder dataminimeringsprinsippet. Persontjenesten forvalter ikke Innholdsmasken for virksomhetene eller fagsystemene, men Persontjenesten tilbyr "Summary" som en predefinert Innholdsmaske som fagsystemene kan bruke.

 1. Virksomheten definerer Innholdsmasken og overleverer denne til systemleverandøren.
 2. Systemleverandør innarbeider Innholdsmasken i fagsystemet på en hensiktsmessig måte.
 3. Systemleverandør sørger for at fagsystemet bruker Innholdsmasken (eller et subsett av denne) ved alle søk og oppslag i Persontjenesten, slik at fagsystemet aldri mottar mer informasjon enn det er tjenstlig behov for.

Hvilke hendelsestyper skal trigge en oppdatering? 

Fagsystemet etablerer definisjon av hvilke hendelsestyper det vil ha oppdatering om (dataminimering - Hendelsesmaske).


Dette brukstilfellet beskriver spesifikasjons- og utviklingsoppgaver for virksomheten og systemleverandøren. Virksomheten gjør en faglig vurdering av hvilke hendelsestyper om pasientene den har tjenstlig behov for - dødsfall, endring av status, endring av folkeregisteridentifikator, navn, adresse, fødselsdato etc. Listen av disse parameterne kalles en Hendelsesmaske. Virksomhetens fagsystemer skal kun hente disse hendelsestypene når den ser etter oppdateringer i Persontjenesten, slik at Virksomheten overholder dataminimeringsprinsippet. Persontjenesten forvalter ikke Hendelsesmasken for virksomhetene eller fagsystemene.

 1. Virksomheten definerer Hendelsesmasken og overleverer denne til systemleverandøren.
 2. Systemleverandør innarbeider Hendelsesmasken i fagsystemet på en hensiktsmessig måte.
 3. Systemleverandør sørger for at fagsystemet bruker Hendelsesmasken (eller et subsett av denne) ved alle oppslag i hendelser/oppdateringer i Persontjenesten, slik at fagsystemet aldri mottar mer informasjon enn det er tjenstlig behov for.