Gå til hovedinnhold

Aktører, systemer og virksomheter

Det er ingen prinsipiell forskjell på hvordan de forskjellige typer aktører i helsesektoren må forholde seg til Persontjenesten, verken juridisk, organisatorisk, semantisk eller teknisk.

Følgende generiske/konseptuelle begrepsmodell er derfor lagt til grunn for beskrivelsen av brukstilfellene:

Begrepsmodell

 

  • Persontjenesten: Tjeneste som tilbyr personopplysninger via program-til-programgrensesnitt (API). Gir tilgang til søk, oppslag og hendelser i data fra FREG (og andre data, som bydelsinformasjon) for helsesektoren
  • Tjenesteleverandør (NHN): Aktør/enhet som er ansvarlig for drift og forvaltning av Persontjenesten, inkludert avtaler, vilkår og tilgangskontroll for bruk av tjenesten
  • Virksomhet: Helsetjenester i kommunal sektor, spesialisthelsetjenester, nasjonale registre, helseforvaltning, etc., som har behov og hjemmel for tilgang til folkeregisteropplysninger. Har avtale for tilgang til Helsenettet
  • Virksomhetsleder: Daglig leder eller annen ansvarlig ansatt som har autorisasjon til å representere virksomheten ved inngåelse av avtaler om bruk av Persontjenesten
  • Fagsystem: EPJ, klinisk system, saksbehandlingssystem, etc. Systemer hos virksomheten som trenger tilgang til personopplysninger. Fagsystemet kan her eventuelt representere en egen tjeneste som virksomheten bruker til å forvalte sine pasientopplysninger (felles pasientregister for alle fagsystemene, lokal/regional kopi av Persontjenesten e.l.), og som i sin tur leverer til interne fagsystemer. Funksjonaliteten og brukstilfellene mot Persontjenesten blir det samme, og virksomheten må selv ta ansvar for intern arkitektur, funksjonalitet og databehandlingsansvar
  • Systembruker: Ansatt/tilsatt ved virksomheten som har behov og autorisasjon for tilgang til folkeregisteropplysninger gjennom fagsystemet. Kan f.eks. være fastlege, sykepleier, ambulansepersonell, apoteker, saksbehandler, etc.
  • Person: Person som kan bli eller har vært pasient hos virksomheten
  • Pasient: Person som skal behandles av virksomheten og representeres i ett eller flere fagsystem, enten den er folkeregistrert i Norge eller ikke. Kan også selv aksessere fagsystemer, f.eks. helsenorge.no og timebestilling hos fastlege
  • Systemleverandør: Organisasjon som utvikler og leverer (og i mange tilfeller drifter og forvalter) fagsystem som skal koble seg til Persontjenesten. Ansvarlig for den tekniske tilknytningen til Persontjenesten, og – i samarbeid med virksomheten – den semantiske. Har avtale for tilgang til Helsenettet