Gå til hovedinnhold

Brukstilfeller for Persontjenesten

Dagens Personregister (PREG), som henter personopplysninger fra Det Sentrale Folkeregister, skal fases ut og erstattes av ny Persontjeneste med personopplysninger fra det moderniserte Folkeregisteret (FREG).

Her finner du informasjon om brukstilfeller og hva det betyr for virksomhetene i helsesektoren og deres fagsystemer, og hvordan organisasjonene og systemene må samspille for å løse typiske oppgaver som involverer bruk av folkeregisteropplysninger.

Tilpass fagsystemer 

Virksomhetens fagsystemer må tilpasses den nye Persontjenesten på riktig måte før de kan kobles til. Den nye tjenesten har ny informasjonsmodell (sammenlignet med PREG), med mange nye og endrede dataelementer, nytt grensesnitt (API), ny sikkerhetsarkitektur. Det må spesifiseres og planlegges hvordan fagsystemene må endres når det gjelder dette. Det må også sikres at virksomhetene og systemleverandørene har samme semantiske og organisatoriske forståelse av tjenesten.

Forstå samspill mellom fagsystemer og Persontjenesten

Brukstilfellene som er beskrevet her, er ment som hjelp til å forstå hvordan samspillet mellom fagsystemene og Persontjenesten er tenkt å foregå. Tekniske detaljer for de tilgjengelige tjenestene er beskrevet i Implementasjonsguiden for Persontjenesten. De praktiske stegene for at en virksomhet skal kunne koble seg til Persontjenesten vil bli beskrevet under Teknisk informasjon.