Gå til hovedinnhold

Test og testmiljø

Testmiljø for helsetjenesten skal etter planen være tilgjengelig for bruk i løpet av høsten 2020. Persontjenesten benytter syntetiske testdata fra Skatteetaten sitt testfolkeregister med syntetiske testpersoner.

Testmiljø

Prosjektet jobber med å opprette testmiljø som systemleverandører og helsevirksomheter kan benytte. Testmiljøet skal etter planen være tilgjengelig for bruk i løpet av høsten 2020.

Testfolkeregister

Testfolkeregisteret er laget basert på et representativt utvalg av Norges befolkning, og består av konstruerte data som ikke har rot i virkeligheten. Testpersonene navngis ikke med ekte navn, men med navn som er satt sammen av adjektiv og substantiv – f.eks. «Vakker Blomst». Testpersonene bor på ekte gateadresser og med reelle postnummer og kommunenummer. Fra 1. april 2020 består testfolkeregisteret av ca. én million testpersoner.

Testdata

Testdataene vil være levende og endre seg, dvs. at det genereres hendelser på testpersonene som gjenspeiler virkeligheten. Eksempel på hendelser er giftemål, skilsmisse, død, fødsel, adresseendringer, osv. Skatteetaten vil daglig generere slike hendelser i testbefolkningen.

Det vil ikke være muligheter for å endre eller manipulere disse testdataene. En del virksomheter i helsetjenesten har tidligere vært vant til å kunne endre eller manipulere testdata selv. Virksomhetene må derfor innrette sin testvirksomhet i henhold til ny løsning for testdata.

Søkeløsning for testdata

Nasjonal søkeløsning for syntetiske testdata, kalt Tenor, ble lansert 2. april 2020 og er tilgjengelig for både private og offentlige aktører. Vi anbefaler at søkeløsningen benyttes for enklere å finne egnede, korrekte og oppdaterte testdata fra det syntetiske testfolkeregisteret. Søkeløsningen forvaltes av Skatteetaten og inngår ikke som en del av Persontjenesten.

Lenke til innlogging finnes på Digitaliseringsdirektoratets nettsider digdir.no. Søk etter “Tenor testdatasøk” i søkefeltet eller gå til siden https://www.digdir.no/digitale-felleslosninger/tenor-testdatasok/1284. Alle som har norsk elektronisk ID som for eksempel MinID, BankID eller lignende kan logge inn via ID-porten for å ta i bruk løsningen.

Søkeløsningen videreutvikles og det vil etter planen høsten 2020 utvidede muligheter ved bruk av API-tjeneste, f.eks. fonetisk søk, o.l.