Gå til hovedinnhold

Presentasjoner og møter

Her finner du informasjon om presentasjoner og møter for sektoren, inkludert opptak.

Grunndata og Persontjenesten

– Leverandørmøte 3. desember 2020

Om møtet

Møtet gjennomføres som et webinar og er åpent for alle, men passer særskilt for systemleverandører til helse- og omsorgssektoren i Norge. Morgendagens Grunndata vil bestå av Person-, Personell- og Virksomhetstjenester og bygges på ny plattform. Persontjenesten er første tjeneste ut og blir kilden for folkeregisterinformasjon for helse- og omsorgssektoren i Norge fra 2021.

Mange helsevirksomheter benytter i dag folkeregisteropplysninger fra Personregisteret (PREG) hos NHN. PREG skrus av 31.12.2022, og skal erstattes med Persontjenesten.

I leverandørmøte 3.12. får systemleverandører til helse- og omsorgssektoren vite mer om Grunndata 2.0 og Persontjenesten:

Grunndata

  • Veien videre Grunndata og Samhandling
  • Prosjekt Risikoreduserende Tiltak
  • Redusere risiko, øke sikkerhet, kvalitet og tilgjengelighet
  • Hva skjer 7. desember?

Persontjenesten

  • Hva er Persontjenesten, og hva må de ulike aktørene gjøre?
  • PREG skrus av 31.12.2022

 

Tekniske dialogmøter Persontjenesten

Dette er en møteserie for teknisk dialog rundt Persontjenesten. Innhold i tekniske dialogmøter for Persontjenesten retter seg primært mot integrasjons- og informasjonsarkitekter i helse- og omsorgssektoren – fagpersoner som skal jobbe med oppkobling mot Persontjenesten. Spørsmål/innspill til temaene sendes til mfhelse@ehelse.no innen fem virkedager før det aktuelle møtet.

Møtekalender 2020

Tema Dato
Introduksjon til Persontjenesten, FHIR, Informasjonsmodell 28.05.20
Funksjoner og innhold 18.06.20
Adresser 26.08.20
Testmiljø og testdata 16.09.20
Hendelser 10.12.20

Møtekalender 2021

Tema Dato
Tema for møte kommer 03.02.21
Tema for møte kommer 11.03.21
Tema for møte kommer 21.04.21
Tema for møte kommer 03.06.21
Tema for møte kommer 22.09.21
Tema for møte kommer 02.12.21


28. mai 2020

Møtet den 28. mai var et introduksjonsmøte til Grunndata, Persontjenesten og FHIR:

1) Hva er Persontjenesten? Overordnet om nye funksjoner og innhold, m.m. (start-21:50)

2) Overordnet om FHIR. Implementasjonsguide FHIR (21:50-slutt)

Her kan du se hele møtet.

Presentasjon fra møtet kan du se i PDF-format her.

18. juni 2020

Møtet den 18. juni ga en mer inngående forklaring av

1) Hva er FHIR? Og hvorfor er FHIR valgt? (start-16:15)
2) Hendelser (16:15-28:42)
3) Dataminimering (28:42-41:15)
4) API-versjonering (41:15-45:15)
5) Overordnet om test (45:15-55:40)
6) Gjennomgang av spørsmål, forståelse for bruk av data (55:40-slutt)

Her kan du se hele møtet.

Presentasjon fra møtet kan du se i PDF-format her.

26.august 2020

Møtet den 26. august ga en mer inngående forklaring av adresser i Persontjenesten

1) Innledning og nyttig informasjon (start-04:46)
2) Adresser – funksjonell informasjon (04:46-31:36)
3) Adresser – mapping på Simplifier (32:05-44:19)
4) Spørsmål fra møtet og avslutning (44:24-slutt)

Her kan du se hele møtet.

Presentasjonen kan du se i PDF-format her.

16.september 2020

Møtet den 16. september ga informasjon om testmiljø, testdata og forutsetninger for å kunne starte tast av Persontjenesten.

1) Innledning (start-02:53)
2) Innholdsmodell Persontjenesten vs innholdsmodell FREG (02:54-09:35)
3) Testmiljø (10:03-12:19)
4) Testdata (12:20-23:20)
5) Forutsetninger for å ta i bruk testmiljøet (24:03-32:24)
6) Oppdatert tidslinje (32:30-39:14)
7) Oppsummering og spørsmål (39:14-slutt)

Her kan du se hele møtet.

 

Presentasjonen kan du se i PDF-format her.