Gå til hovedinnhold
Presentasjoner og møter

Presentasjoner og møter

Her finner du presentasjoner og opptak fra møter som er avholdt med sektoren.

Tekniske dialogmøter Persontjenesten

Dette er en møteserie for teknisk dialog rundt Persontjenesten. Innhold i tekniske dialogmøter for Persontjenesten retter seg primært mot integrasjons- og informasjonsarkitekter i helse- og omsorgssektoren – fagpersoner som skal jobbe med oppkobling mot Persontjenesten. Spørsmål/innspill til temaene sendes til mfhelse@ehelse.no innen fem virkedager før det aktuelle møtet.

Møter og presentasjoner

Tema Dato
Introduksjon til Persontjenesten, FHIR, Informasjonsmodell 28.05.20
Funksjoner og innhold 18.06.20
Adresser 26.08.20
Test, agenda kommer 10.09.20
Behov for møte avklares 15.10.20
Tema/agenda kommer 12.11.20
Behov for møte avklares 15.12.20

28. mai 2020

Møtet den 28. mai var et introduksjonsmøte til Grunndata, Persontjenesten og FHIR:

Del 1:

  • Hva er Persontjenesten?
  • Overordnet om nye funksjoner og innhold, m.m.

Del 2:

  • Overordnet om FHIR
  • Implementasjonsguide FHIR

Her kan du se hele møtet. Del 2 starter etter ca 21 minutter og 50 sekunder.

Presentasjon fra møtet kan du se i PDF-format her.

18. juni 2020

Møtet den 18. juni ga en mer inngående forklaring av

1) Hva er FHIR? Og hvorfor er FHIR valgt? (start-16:15)
2) Hendelser (16:15-28:42)
3) Dataminimering (28:42-41:15)
4) API-versjonering (41:15-45:15)
5) Overordnet om test (45:15-55:40)
6) Gjennomgang av spørsmål, forståelse for bruk av data (55:40-slutt)

Her kan du se hele møtet.

Presentasjon fra møtet kan du se i PDF-format her.