Gå til hovedinnhold

Overordnet om Persontjenesten

Persontjenesten blir kilden for folkeregisterinformasjon for helsetjenesten i Norge fra 2021. På denne siden finner du viktig informasjon om Persontjenesten.

Persontjenesten vil erstatte dagens Personregister (PREG). Både PREG, og Det Sentrale Folkeregisteret (DSF), som PREG i stor grad bygger på, skal avvikles. Modernisert Folkeregister (FREG) erstatter DSF, og DSF avvikles 31.12.2021. PREG avvikles året etter, 31.12.2022. Mer informasjon om moderniseringen av Folkeregisteret finner du på Skatteetaten sine websider. Tidsplan for innføring av Persontjenesten finner du på siden for tidsplan.

Hvem skal benytte Persontjenesten?

Alle virksomheter i helsetjenesten skal i løpet av 2021 gå over til å bruke Persontjenesten hos Norsk Helsenett for å få tilgang til folkeregisterinformasjon. Dette gjelder både eksisterende og nye medlemmer i Helsenettet, og omfatter aktører fra spesialisthelsetjenesten, den kommunale helsetjenesten (inkludert fastleger og legevakter), fylkeskommunal helsetjeneste (tannhelsetjenesten), virksomheter i sentral helseforvaltning, samt private helsetjenester som apotek, røntgen, m.m.

Helsevirksomhetene skal kunne bruke Persontjenesten uavhengig av om de i dag er koblet opp mot PREG eller Evry, eller ikke bruker folkeregisterinformasjon i det hele tatt.

Nye funksjoner

Persontjenesten skal tilby et program-til-programgrensesnitt (API) som gir tilgang til å gjøre oppslag mot hendelser, eller søke i folkeregisteropplysninger. På sikt vil andre måter å få tilgang til informasjonen bli vurdert. Mer informasjon om funksjonene finner du på siden Funksjonell beskrivelse.

Innhold i Persontjenesten – gamle og nye informasjonselementer

Persontjenesten vil tilby opplysninger fra det moderniserte Folkeregisteret. På sikt vil Norsk Helsenett vurdere integrasjoner mot flere kilder til personopplysninger som vil være relevante for virksomhetene i sektoren. Hvilke informasjonselementer som vil tilbys i Persontjenesten finner du på siden Innhold i Persontjenesten. Der finner du også en sammenlikning mellom informasjonselementer i PREG og Persontjenesten.

Dersom du lurer på hva som er endret fra det gamle til det moderniserte Folkeregisteret finner du det på Skatteetaten sine sider.