Gå til hovedinnhold
Komme i gang med Persontjenesten: Prosessene for til- og oppkobling.

Kom i gang med Persontjenesten

Leverandører og helsevirksomheter som skal benytte Persontjenesten må gjøre større og mindre endringer og tilpasninger i sine fagsystemer for å sikre tilgang til oppdatert informasjon.

Forutsetning for å komme i gang

Persontjenesten blir tilgjengelig for helsevirksomheter som er medlemmer i Helsenettet. For medlemmer i Helsenettet er Persontjenesten inkludert i medlemskapet. Kostnader for integrasjon fra virksomhetens systemer mot Persontjenesten må dekkes av virksomheten selv. For helsevirksomheter som ikke er medlem, henvises det til prosessen for å bli medlem og for å aktivere tjenester hos NHN.

Systemleverandører må utvikle integrasjon mellom fagsystem og Persontjenesten. Leverandører må gjennom en klargjøringsprosess for å kunne koble fagsystemet til Helsenettet og Persontjenesten. Systemleverandører har også mulighet til å bli godkjent som tredjepartsleverandør i Helsenettet for å effektivt levere sine tjenester til alle sine kunder i Helsenettet gjennom én tilknytning.

Helsevirksomheter

Prosessen for hvordan helsevirksomheter kan koble seg opp mot Persontjenesten er en samhandling mellom virksomheten, systemleverandør og Norsk Helsenett. Prosessen for helsevirksomheter vil utføres i flere steg, og mer informasjon om denne prosessen kommer på denne siden.

Det viktigste helsevirksomheter må gjøre nå er å avtale/bestille oppgradering av sitt/sine fagsystem(er) med systemleverandør(er). Se siden Informasjon til helsevirksomheter for mer informasjon til helsevirksomheter om oppkobling mot Persontjenesten.

Persontjenesten vil kreve identifisering (maskin-til-maskin) ved bruk av HelseID. Helsevirksomheten må påse at systemleverandørene har den informasjonen de trenger om virksomheten for å kunne bruke HelseID i integrasjonen mot Persontjenesten.

Mer informasjon om hvordan HelseID skal brukes for oppkobling/autentisering mot Persontjenesten.

Systemleverandører

Prosessen for hvordan systemleverandører kan koble seg opp mot Persontjenesten er en samhandling mellom systemleverandør, helsevirksomhetene som tar i bruk fagsystemet og Norsk Helsenett. Mer informasjon om denne klargjøringsprosessen kommer på disse sidene når den er etablert. 

Det viktigste systemleverandører må gjøre nå er å utvikle/tilpasse integrasjon/grensesnitt mot Persontjenesten for at helsevirksomhetene kan få tilgang til folkeregisterdata gjennom fagsystemene. På siden Teknisk beskrivelse finner du relevant informasjon om teknisk arkitektur, API-management, krav til integrasjon og oppkobling mot Persontjenesten for systemleverandører.

Overordnet informasjon til leverandører:

Informasjon om den generelle godkjenningsprosessen for Nasjonale e-helseløsninger finner du på Direktoratet for e-helse sine websider.