Gå til hovedinnhold
Informasjonselementer i Persontjenesten

Innhold i Persontjenesten

Persontjenesten vil tilby opplysninger fra det moderniserte Folkeregisteret. På sikt vil Norsk Helsenett vurdere integrasjoner mot flere kilder til personopplysninger som vil være relevante for virksomhetene i sektoren.

Alle helsevirksomheter kan gjennom Persontjenesten få tilgang til oppdaterte personopplysninger i et større mangfold enn det sektoren har hatt tilgang til hittil. Persontjenesten vil tilgjengeliggjøre en kopi av det moderniserte Folkeregisteret (FREG) innenfor rammen av det helsetjenesten har hjemmel til å få tilgang til. I tillegg vil informasjon om tilhørighet til bydel hentes fra Kartverket.

I denne sammenstillingen finner du en oversikt som viser hva som tilbys virksomhetene via PREG i dag, og hva som vil tilbys i Persontjenesten.

Endringer

Persontjenesten vil tilby en rekke tillegg fra Folkeregisteret for et individs adresseinformasjon, som "delt bosted for barn" og "oppholdsadresse". Mer informasjon om nye adressefelter finner du på sidene til Skatteetaten. Les mer om håndtering av fortrolig og strengt fortrolig adresse under.

Persontjenesten tilrettelegger for ny personidentifikator (PID) gjennom å tilby informasjon om kjønn og fødselsdato som egne dataelementer.

For mer informasjon om hvilken informasjon som tilbys i modernisert Folkeregister, se Skatteetaten sine sider.

Informasjon om adressebeskyttelse

Folkeregisteret omfatter også informasjon om personer med adressebeskyttelse (fortrolig adresse, tidligere kalt kode 7 og strengt fortrolig adresse, tidligere kalt kode 6). For personer med fortrolig adresse vil informasjon om selve adressen inntil videre ikke gjøres tilgjengelig i Persontjenesten, ettersom det gjelder informasjon om personer i sårbare situasjoner. Det skal først gjøres en risikovurdering mht. å tilgjengeliggjøre også denne informasjonen til virksomheter som har behov for det for å ivareta disse personene. Her må også rutinene for å ivareta sikkerheten for disse personene hos virksomhetene som mottar den og håndteringen i deres systemer vurderes.

Prosjektet mottar gjerne innspill mht. videre håndtering av denne typen adresseinformasjon.

For personer med strengt fortrolig adresse vil informasjon om selve adressen ikke tilgjengeliggjøres gjennom Persontjenesten. Deres adresse vil vises som en felles postboksadresse.