Gå til hovedinnhold
Tjenester for distribusjon: Tilgjengelige tjenester – oppslag og hendelseslister

Funksjoner i Persontjenesten

Persontjenesten skal gi tilgang til folkeregisterinformasjon på ulike måter. I første omgang tilbys søk i personopplysninger og hendelser (informasjon om endrede personopplysninger).

De funksjonene som først vil utvikles og tilbys er standardiserte tjenester for maskin-til-maskin søk og hendelser (oppdateringer) via API.

Søk

Søk på personer gjøres for å finne personopplysninger. Dette gjør det mulig for virksomheter å innhente oppdaterte folkeregisteropplysninger i systemer med pasient- og personopplysninger for én person eller et utvalg personer.

Søk gir muligheter til å

  • finne personopplysninger for en bestemt person hvis folkeregisteridentifikator (fødsels- eller d-nummer) er kjent
  • finne en eller flere personer med søk på andre opplysninger enn folkeregisteridentifikator, som for eksempel navn, fødselsår, gatenavn og kommune.
  • finne en persons relasjoner (ektefelle/partner, foreldre, barn, verge) med søk på personens folkeregisteridentifikator

Søk i ny Persontjeneste gjøres fra et system, ved maskin-til-maskin-kommunikasjon.

Simplifier finner du mer informasjon om hvordan søk kan utføres mot Persontjenesten.

Hendelser

En endring i en persons situasjon kan generere nye eller endrede personopplysninger. En hendelse i Persontjenesten gir informasjon om slike endringer. Nytt navn, ny adresse, nyregistrering av person (f.eks. født/innvandret) og meldt død er eksempler på oppdateringer som blir tilgjengeliggjort fra det bakenforliggende Folkeregisteret via Persontjenesten. Hendelser viser endringer siden forrige oppdatering, og gir virksomheter mulighet til å oppdatere sine opplysninger om personer fortløpende. Følgende tilbys:

  • Persontjenesten skal tilby kildens hendelser, i første omgang hendelser fra FREG
  • I tillegg tilbys hendelser definert for Persontjenesten (CRUD + Nullify + Append)
  • Eventuelle behov fra sektoren for hendelser som ikke er dekket av Persontjenesten og FREGs hendelser vurderes etter hvert

Hendelser tilgjengeliggjøres i Persontjenesten i form av en kronologisk liste, som et system kan hente ned med ønsket frekvens, eller søke i, for å finne oppdateringer.

Hendelser gjøres tilgjengelig for et system, ved maskin-til-maskin-kommunikasjon.

Simplifier finner du mer informasjon om hvordan hendelser i Persontjenesten kan brukes.

For dere som allerede kjenner begrepene søk og hendelser fra PREG og FREG, presiserer vi at betegnelsen på disse funksjonene i Persontjenesten avviker fra betegnelsene som brukes i PREG og som blir brukt i beskrivelsen for modernisert folkeregister.

Persontjenesten bygges med FHIR-profiler, og beskrivelsene av funksjoner i "Søk" og "Hendelser" er derfor basert på FHIR-funksjoner.