Gå til hovedinnhold

Pasientopplysninger må i fremtiden være 100 prosent tilgjengelige

Håkon Grimstad fra Norsk Helsenett innledet i dag på EHiN2014 – Norges største ehelsekonferanse. Under temaet tilgjengelighet av pasientopplysninger pekte han blant annet på at vi har innført en rekke nye, gode og viktige løsninger de siste årene, og at flere kommer til i høyt tempo.

Dette er bra, men det representerer samtidig en ny utfordring fordi vi innfører digitale system som griper direkte inn i innbyggernes hverdag og i pasientbehandlingen. Med de løsningene vi nå innfører vil behovet, sett fra brukers side, være 100% tilgjengelighet, 24/7. Det er det som kalles «høytilgjengelighet» og det er en av de store utfordringene innen IKT generelt og eHelse spesielt i framtida. Dette jobber Norsk Helsenett med i prosjektet som kalles Neste Generasjon Kjernenett (NGK).

Lenker