Gå til hovedinnhold

På hvilken måte bidrar HelseID til bedre informasjonssikkerhet?

HelseID bidrar til bedre informasjonssikkerhet i den digitale samhandlingen mellom virksomheter ved å standardisere og forenkle hva som skal til for å oppnå tilstrekkelig tillit mellom aktørene som ønsker å utveksle informasjon. (Se punkt 1.2 over for mer om HelseIDs rolle i etablering av tillit i digital samhandling).

HelseID beriker autentiseringsinformasjon som brukes i tilgangsstyring. Som eneste aktør gjør HelseID oppslag i nasjonale registre (f.eks. HPR og PREG) på helsepersonell som forespør tilgang til en tjeneste, samt kobler sammen informasjon om helsepersonell med helsevirksomheten de jobber i.

Tjenesten bygger på på anerkjente sikkerhetskonsepter og åpne standarder, og har et dedikert og spesialisert forvaltningsmiljø i Norsk Helsenett som gjør at tjenesten holdes relevant og sikker.