Gå til hovedinnhold

Organisasjon

Oversikt over ledelsen og styret i Norsk Helsenett SF.

Ledelsen

Styret

Herolf Nilssen

Herlof Nilssen

Styreleder
Adm. direktør i Helse Vest RHF

Cathrine M. Lofthus

Styremedlem
Adm. direktør i Helse Sør-Øst RHF

Kjartan Olafsson

Styremedlem
Fastlege
Kontaktperson

Kristin Weidemann Wieland

Styremedlem
Områdedirektør FID i KS

Roar Olsen

Styremedlem
Direktør i Unit

Sindre Solem

Styremedlem
Ansattes representant

Therese Nyvold

Styremedlem
Ansattes representant

Håkon Johan Hansen

Styremedlem
Ansattes representant