Gå til hovedinnhold

Oppnevnt til Regjeringens IKT-sikkerhetsutvalg

Administrerende direktør i Norsk Helsenett Håkon Grimstad er oppnevnt til Regjeringens IKT-sikkerhetsutvalg.

 Bilde som illustrerer datasikkerhet.

Regjeringen har nedsatt et utvalg som skal se på regelverk og organisering innen IKT-sikkerhet. Utvalget skal vurdere i hvilken grad det eksisterende regelverket på feltet er godt nok, og om det ivaretar de nye digitale samfunnsutfordringene.  Det overordnede målet for utredningen er å styrke den nasjonale IKT-sikkerheten.

På Regjeringens hjemmeside, regjeringen.no, kan du lese hvem som er oppnevnt til å sitte i utvalget og om utvalgets mandat.