Hopp til hovedinnhold
Meny
Driftsmeldinger

Driftsmeldinger

Gå til alle driftsmeldinger

Driftsmeldinger

På jobb for helse-Norge

Mye av vårt arbeid er prosjektbasert. Det hjelper oss å ha riktig fokus, og sikrer at vi løser de utfordringene vi har fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Bli kjent med de viktigste oppgavene og prosjektene i Norsk Helsenett akkurat nå.

Testsenteret

Norsk Helsenetts test- og godkjenningsordning skal hjelpe systemleverandører med enhetlig bruk og korrekt implementering av standarder for elektronisk samhandling. Våre samsvarstester dekker standarder ved elektronisk samhandling i Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten.

Digital samhandling

Norsk Helsenett har vært ansvarlig for innføring av elektroniske meldinger gjennom program for Meldingsutbredelse, som ble avsluttet i 2014. Noe av programaktivitetene er videreført som forvaltningsoppgaver.

KomUT

KomUT-prosjektet har vært et av delprosjektene under Meldingsutbredelsesprogrammet i Norsk Helsenett og består av 5 regionale kompetanseorganisasjoner (KomUT nettverk) med koordinatorer og samarbeidskommuner.

HelseCERT

HelseCERT er helse- og omsorgssektorens nasjonale senter for informasjonssikkerhet. HelseCERTs oppgave er å øke sektorens evne til å oppdage, forebygge og håndtere ondsinnede inntrengingsforsøk og andre uønskede IKT-hendelser. HelseCERT skal spre kunnskap om IKT-trusler og beskyttelsesmekanismer og kontinuerlig monitorere trafikken i Helsenettet. HelseCERT er en seksjon i Norsk Helsenett SF og er lokalisert i Trondheim.

SamUT

SamUT er et sentralt utbredelses- og koordineringsorgan knyttet til utbredelse og bruk av elektroniske meldinger i helse- og omsorgssektoren.

Drift av nasjonale tjenester

Som driftsleverandør har Norsk Helsenett ansvar for at infrastruktur og nasjonale tjenester i helsenettet alltid er tilgjengelige for de som trenger det.