Gå til hovedinnhold

Oppdraget vårt for 2018

Norsk Helsenett skal fortsette arbeidet med forenkling, effektivisering og kvalitetssikring av elektroniske tjenester, til det beste for pasienter og befolkningen for øvrig.

Norsk Helsenett (NHN) skal kjenne brukernes og sektorens behov, og gjennom dialog sikre at aktørene i helse- og omsorgssektoren tas med i arbeidet med planlegging og drift av statsforetakets oppgaver.

Dette står i oppdragsbrevet som formelt blir overlevert fra Helse- og omsorgsdepartementet til styret i NHN. Statsråd Bent Høie uttrykker at han er fornøyd med jobbet som gjøres i NHN.

–Jeg synes det jobbes veldig godt med å skape trygghet og sikkerhet rundt de IKT-tjenestene vi har i helsesektoren. Samtidig vet vi at dette blir mer og mer krevende i årene som kommer. Det vil være behov for videre utvikling, slik at vi holder tritt med utviklingen i sektoren, sa Høie i foretaksmøtet tidligere i vinter.

NHNs eier har også klare forventninger til utviklingen fremover.

– Jeg er opptatt av at Norsk Helsenett lykkes med de nye oppgavene som de har fått med etableringen av tjenestesenteret. Samlingen av kompetanse er en forutsetning for at de andre underliggende etatene til Helse- og omsorgsdepartementet fungerer på en god måte, sa helseministeren.

Oppdragsbrevet for 2018 kan du lese her.