Gå til hovedinnhold

Oppdatering: Arbeid på Grunndata og Personregistertjenesten i forbindelse med kommune- og regionsreformen

Saksnummer: 502645
Start: 
Slutt: 

Beskrivelse: I forbindelse med kommune- og regionsreformen, er Grunndata oppdatert med nye kommune- og fylkesnummer, samt at det gjennomføres en omfattende oppdatering av Personregistertjenesten.

Viser til tidligere publisert driftsmelding

Nåværende status:

Grunndata ble oppdatert som planlagt i i perioden 00:00-00:30.

Personregistertjenesten Vi startet oppdateringen av Personregistertjenesten 01.01 kl 05:00. På grunn av størrelsen på filen og oppdatering så langt, har vi estimert at det vil ta ca 13 timer før oppdateringen er ferdig. Forventet ferdig oppdatert Personregister vil være kl 18:00.

Det er særdeles viktig at sektoren ikke starter nedlasting av data fra Personregistertjenesten (GetChanges/GetInitialLoad over REST/WCF/HL7) i perioden vi oppdaterer Personregistertjenesten. Størrelsen på endringsfilen som produseres av GetChanges er estimeret til å være ca 6 GB med ca. 14,5 millioner linjer. Norsk Helsenett vil sende ut et varsel til sektoren når oppdateringen er ferdig.

Etter at ferdigvarsel er mottatt, kan dere igjen benytte Personregistertjenesten som normalt. Vi gjør oppmerksom på at det kan oppstå avvik i planen og vi oppfordrer derfor til å følge nøye med på ferdigvarsel som sendes fra oss og at eventuelle automatiske kall stoppes i perioden.

 

Kontakt

Kunde- og driftssenteret
Norsk Helsenett
Tlf: 24 20 00 00
kundesenter@nhn.no

Alle driftsmeldinger
Driftsmeldinger på RSS