Gå til hovedinnhold

Ledige stillinger

Norsk Helsenett sin oppgave er å tilrettelegge for en sikker og effektiv elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren.

Direktør arkiv og dokumentforvaltning

Norsk Helsenett (NHN) står ovenfor store og spennende utfordringer både når det gjelder nye oppgaver, ledelse og organisasjonsutvikling.

Avdeling for arkiv og dokumentforvaltning er under opprettelse og vil være i drift fra 1. juni 2018. Avdelingen skal tilby tjenester innen arkiv og dokumentforvaltning til etater underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Avdelingen vil innledningsvis bestå av to seksjoner og en arkivfaglig enhet med tilsammen ca. 30 ansatte. Det er forventet en vekst i type oppgaver og antall ansatte.

Vedkommende skal lede, drifte og utvikle avdelingen med ansvar for å profesjonalisere og standardisere prosesser for arkivering og dokumenthåndtering. Dette blir en krevende og spennende utfordring i et selskap i stadig vekst.

Les mer om stillingen direktør arkiv og dokumentforvaltning.

Direktør anskaffelser

Norsk Helsenett (NHN) står ovenfor store og spennende utfordringer både når det gjelder nye oppgaver, ledelse og organisasjonsutvikling.

Oppdraget til avdelingen for anskaffelser er å etablere et sterkt kompetansemiljø som gir effektive anskaffelsesprosesser, sikrer gode avtaler og avtaledekning til de 11 virksomhetene i helseforvaltningen. Kjøpsvolumet er i dag 2,2 mrd. og økende, og er delt i tre kategorier; IKT, helsefaglige og administrative anskaffelser.

Til å lede og utvikle denne avdelingen søker vi en dyktig og erfaren leder med gode strategiske evner og erfaring fra kategoristyring.

Vedkommende vil være ansvarlig for å heve kategoristyringskompetansen og profesjonalisere avdelingen. Videre vil direktøren ha ansvar for å digitalisere arbeidsprosesser, bidra til å utvikle tjenesteprising og fokusere på målstyring og oppfølging /gevinstrealisering.

Les mer om stillingen som direktør anskaffelser.

Kategoriansvarlig administrative anskaffelser

Norsk Helsenett (NHN) står ovenfor store og spennende utfordringer både når det gjelder nye oppgaver, ledelse og organisasjonsutvikling.

Oppdraget til avdelingen for anskaffelser er å etablere et sterkt kompetansemiljø som gir effektive anskaffelsesprosesser, sikrer gode avtaler og avtaledekning til 11 andre virksomheter i helseforvaltningen. Kjøpsvolumet er i dag 2,2 mrd. og økende, og er delt i tre kategorier; IKT, helsefaglige, administrative anskaffelser. Til å videreutvikle kategorien for administrative anskaffelser søker vi en dyktig kategoriansvarlig. Vedkommende vil få fagansvaret for kategorien og skal fokusere på målstyring, oppfølging og gevinstrealisering.

Les mer om stillingen som kategoriansvarlig administrative anskaffelser.

Ledige stillinger

Vi er alltid interessert i å komme i kontakt med kvalifiserte kandidater. Send oss gjerne en åpen søknad til jobb@nhn.no.

Vi ønsker oss mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

I dag er vi om lag 300 ansatte, med hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor i Tromsø og Oslo.

Arbeidsplassen vår er preget av høy kompetanse med engasjerte team som bidrar til å videreutvikle den elektroniske samhandlingsarenaen sammen med aktørene i sektoren. Hovedfokuset er kvalitet og sikkerhet, slik at aktørene kan lykkes med sitt hovedmål; å bedre pasientbehandlingen. Hos oss har du mulighet til å jobbe med ny teknologi og drift av store nasjonale tjenester.

Besøk oss på LinkedIn