Gå til hovedinnhold

Kontakt

Kontaktinformasjon og besøksadresser for Norsk Helsenett og våre kontorer.

Kundesenter: 02017

(Vær oppmerksom på at ekstra kostnader kan påløpe ved bruk av femsifret nummer. Kostnaden avhenger av hvilket telefonabonnement det ringes fra. Alternativt kan telefonnummer 73 56 57 56 benyttes for å nå kundesenteret. Fra utlandet ring +47 73 56 57 56)

Faks: 77286287

Se egen oversikt over IKT brukerstøtte for helseforvaltningen.

Jobber du i helseforvaltningen og trenger bistand til en anskaffelse, kan du melde inn behovet ditt til oss.

E-post

Kundehenvendelser: kundesenter@nhn.no
Andre henvendelser: post@nhn.no

Postadresse

Norsk Helsenett SF
Postboks 6123
7435 TRONDHEIM

Fakturaadresse

Norsk Helsenett SF
Postboks 6123
7435 TRONDHEIM

fakturamottak@nhn.no

Org.nr.: NO 994 598 759 MVA