Gå til hovedinnhold

Kontakt

Kontaktinformasjon og besøksadresser for Norsk Helsenett og våre kontorer.

Kundehenvendelser

Ulike kontaktpunkt for ulike kundegrupper og tjenestekategorier.

Anskaffelser
for helseforvaltningen

Henvendelser knyttet til verdiskapende anskaffelsestjenester som støtter opp om samfunnsoppdragene til virksomhetene i den statlige helseforvaltningen.

Gå til kontaktskjema

Arkiv
for helseforvaltningen

Henvendelser knyttet til digitalt postmottak, fjernarkiv, videreutvikling av arkiv og arkivforvaltning til virksomhetene i den statlige helseforvaltningen.

Gå til kontaktinfo

IKT
for helseforvaltningen

Henvendelser knyttet til IKT brukerstøtte, drift, forvaltning, overvåkning, beredskap og administrasjon av infrastruktur, applikasjoner og kontorstøtte/arbeidsflate til virksomhetene i den statlige helseforvaltningen.

Gå til kontaktinfo

Kundesenter
Norsk Helsenett

Ta kontakt med vårt kundesenter hvis du har spørsmål om Helsenettet, nasjonale e-helseløsninger som helsenorge.no, e-resept og kjernejournal, HelseCERT eller andre tjenester levert av oss.

Telefon: 24 20 00 00
E-post: kundesenter@nhn.no

Andre henvendelser

Postadresse

Norsk Helsenett SF
Postboks 6123
7435 TRONDHEIM

Kontaktinformasjon

Telefon: 24 20 00 00
E-post: post@nhn.no
Faks: 77 28 62 87

Organisasjonsnummer

NO 994 598 759 MVA

Fakturaadresse

Norsk Helsenett SF stiller krav til elektroniske faktura fra sine leverandører. Elektroniske fakturaadresse: 994598759

Norsk Helsenett har krav til innholdet i følgende dataelement:

  • Deres referanse "AccountingCustomerParty/ Party/ Contact/ID":
    Dataelementet skal inneholde bestillers navn. Alle som bestiller skal oppgi brukernavn (korrekt stavet og består som regel av fornavn + første bokstav i etternavn).
  • Bestillingsnummer "OrderReference/ID":
    Dataelement skal inneholde bestillingsnummer dersom det er oppgitt.

Kontorer