Gå til hovedinnhold
Mange spennende arbeidsoppgaver

Systemutvikling

Norsk Helsenett utvikler tjenester som blant annet sørger for at riktig helsepersonell får korrekt pasientinformasjon når og hvor de trenger det.

Vi utvikler og forvalter programvare for egne tjenester, men også på oppdrag fra våre kunder. De ulike tjenestene dekker et vidt spekter, men kan i all hovedsak deles inn i følgende kategorier:

  • Web-løsninger
  • Register-løsninger (databaser, API)
  • Valideringstjenester
  • Autentiserings- og sikringstjenester

Hos oss kan du jobbe med blant annet webløsninger og mer typiske backend-applikasjoner, gjerne basert på Microsoft-teknologi. Til dette benytter vi moderne verktøy (f.eks. Visual Studio) og rammeverk for kodeutvikling (f.eks. .NET).

Store deler av arbeidsdagen går med til programmering, både alene og sammen med andre. Vi jobber typisk i mindre scrum-team og er involvert i planlegging, gjennomføring og testing av deloppgaver som til sammen blir til en tjeneste.

Vi jobber tett sammen med kundene våre og driftsressurser internt i Norsk Helsenett. Det betyr at du får være med hele veien fra ide til produksjon. Hos oss jobber det scrum mastere, UX-designere, arkitekter, systemutviklere og testere. De fleste har lang utdanning innen systemutvikling, mens andre er selvlært.

 

- Jeg får jobbe med hele teknologispekteret med vekt på det nyeste. Fra de tidlige versjoner av .NET og gamle Javascript-rammeverk, til "bleeding edge". Når teknologien er moderne og menneskene nytenkende, er forutsetningene for en spennende hverdag på plass.

Pål Skønberg Løvik, systemutvikler