Gå til hovedinnhold
Mange spennende arbeidsoppgaver

Prosjektledelse

I Norsk Helsenett jobber det dyktige prosjektledere, som er gode til å drive frem små og store endringer.

Vi leder et bredt spekter av prosjekter innen blant annet organisasjonsutvikling, oppgradering av teknisk infrastruktur og utvikling av nye tjenester. Ofte er teknologi en fellesnevner.

Våre prosjektledere har ulik utdannelse. Noen er ingeniører/sivilingeniører, systemutviklere og økonomer. Andre har studert administrative fag, og noen har militær bakgrunn.

Vi legger vekt på å bygge et godt kollegamiljø, hvor vi kan trekke på hverandres kompetanse, og bistå hverandre ved behov. Selv om prosjektledere ofte jobber alene, så skal prosjektlederne i Norsk Helsenett oppleve at det gir merverdi å være en del av vårt fagmiljø.

Vi gjennomfører prosjekter etter beste praksis i PRINCE2, og alle prosjektlederne er PRINCE2-sertifisert. Norsk Helsenett har prosjektledere både i Tromsø, Trondheim og Oslo.

 

- Som prosjektleder i Norsk Helsenett får du en variert arbeidshverdag og kompetansen din kan være et springbrett for andre lederroller.

Anita Sandvik, senior prosjektleder