Gå til hovedinnhold
Mange spennende arbeidsoppgaver

Prosjektledelse

I Norsk Helsenett jobber det dyktige prosjektledere, som er gode til å drive frem små og store endringer.

Vi leder et bredt spekter av prosjekter innen utvikling av nasjonale e-helseløsninger, og utvikling av ulike tjenester for våre kundegrupper. I tillegg leder vi bl.a. organisasjonsutvikling, oppgradering av teknisk infrastruktur og andre forbedringsprosjekter.

Våre prosjektledere har ulik utdannelse. Noen er ingeniører/sivilingeniører, systemutviklere og økonomer. Andre har studert administrative fag, helsefag, og noen har militær bakgrunn.

Vi legger vekt på å bygge et godt kollegamiljø, hvor vi kan trekke på hverandres kompetanse, og bistå hverandre ved behov. Selv om prosjektledere ofte jobber alene, så skal prosjektlederne i Norsk Helsenett oppleve at det gir merverdi å være en del av vårt fagmiljø.

Vi gjennomfører prosjekter etter beste praksis i PRINCE2 og Prosjektveiviseren.

Norsk Helsenett har prosjektledere både i Tromsø, Trondheim og Oslo.

 

- Som prosjektleder i Norsk Helsenett får du en variert arbeidshverdag og kompetansen din kan være et springbrett for andre lederroller.

Anita Sandvik, senior prosjektleder