Gå til hovedinnhold

Om oss

Norsk Helsenett er et statlig foretak, eid av Helse- og omsorgsdepartementet. Vi er om lag 700 ansatte, med kontorer i Trondheim, Tromsø, Oslo og Bergen. Vår oppgave er å utvikle, forvalte og drifte nasjonale e-helseløsninger og infrastruktur. Vi sørger for sikker samhandling i helsesektoren. Kort sagt- vi knytter Helse-Norge sammen.