Gå til hovedinnhold

Nytt register for NHN

Statens strålevern har i samarbeid med Norsk Helsenett utarbeidet et register der stråledoser til arbeidstakere som utsettes for stråling skal rapporteres inn.

Et nasjonalt yrkesdoseregister skal gi en samlet oversikt over stråledoser til arbeidstakere i Norge. Statens strålevern vil bruke disse opplysningene i tilsyns- og forvaltningsarbeid og for å forebygge helseskader.

Norsk Helsenett har samarbeidet med Statens strålevern i utviklingen av web-løsningen for registeret. Det er også Norsk Helsenett som har ansvaret for den tekniske driften av registeret.

Nasjonalt yrkesdoseregister er hjemlet i § 34 i forskrift om strålevern og bruk av stråling. 

Du kan lese mer om nasjonalt yrkesdoseregister på hjemmesidene til Statens strålevern.