Gå til hovedinnhold

Nyheter

Forberedt på at Folkeregisteret skrus av?

Systemleverandører til helsesektoren må være klare til å håndtere overgangen til ny folkeregister-tjeneste. 28. august inviterer Direktoratet for e-helse til informasjonsmøte om modernisert folkeregister. Meld deg på her.

Bygger grunnmur for digitale tjenester

Norsk Helsenett og Direktoratet for e-helse har valgt konsulentselskapet Webstep til å bistå i utviklingen av modernisert folkeregister for helsesektoren.

Stor interesse for å bli leverandør av skytjenester

Norsk Helsenett vil ta en sentral rolle når det gjelder bruk av skytjenester i helse- og omsorgssektoren. Nå jobber vi for å få på plass en rammeavtale som gir oss tilgang til de ledende skyplattformene i markedet.

Tester velferdsteknologisk knutepunkt

Norsk Helsenett er med i utprøving av et velferdsteknologisk knutepunkt. Knutepunktet knytter velferdsteknologiske løsninger sammen med kommunale pasientjournaler. Målet er mer effektiv helsehjelp til pasientene.

Fra Skattetaten til Norsk Helsenett

Johan Ronæs er ansatt som ny administrerende direktør i Norsk Helsenett. Ronæs kommer fra Skatteetaten, hvor han de siste fire årene har vært direktør for Skatteetatens IT- og servicepartner (SITS).

NHN har fått oppdragsbrevet for 2019

Under foretaksmøte hos Helse- og omsorgsdepartementet ble det klart at Norsk Helsenetts rolle i helse- og omsorgssektoren styrkes med en vesentlig endring i oppgaver og samfunnsansvar når nasjonal tjenesteleverandør etableres fra årsskiftet 2019/2020.

Helsetjenestenes stamnett ferdig i helseregionene

Norsk Helsenett og Broadnet ferdigstilte den regionale delen av stamnettet i 2018. Det betyr at Helse Nord, Helse Midt-Norge og Helse Vest er koblet til det nasjonale nettet for datatrafikk og samhandling i helse- og omsorgssektoren. Nå starter arbeidet med å få også Helse Sør-Øst over på et av Norges mest robuste nett.

Vi søker etter nye kolleger

Nå leter vi etter flere nye kolleger til stillinger i spennet mellom administrerende direktør og lærlinger. Har du lyst til å være med på laget?

Håkon Grimstad slutter i Norsk Helsenett sommeren 2019

Etter snart 10 år som adm. dir. i Norsk Helsenett har Håkon Grimstad bestemt seg for å gå av som toppleder ved fylte 62 år. Grimstad har ledet selskapet siden det ble et statsforetak i 2009. I løpet av denne perioden har Norsk Helsenett vokst kraftig. Selskapet har under Grimstads ledelse fått svært mange nye og store oppgaver, og har i dag en avgjørende posisjon for å sikre helsetjenesten til befolkningen.

Vi søker flere kloke hoder

Har du lyst til å jobbe i Norsk Helsenett? Vi har nå flere stillinger ledig, innen ulike spennende felt.

Selma (15) tok over direktørstolen i NHN

Selma Mogstad Leraand (15) tok over jobben til divisjonsdirektør Frode Johansen i forbindelse med "Girls Takeover" på FNs internasjonale jentedag.

Vil du være NHN-sjef for en dag?

I forbindelse med FNs internasjonale jentedag 11. oktober arrangerer vi #girlstakeover, der ei jente får ta over direktørstolen i Norsk Helsenett for dagen.

Nytt register for NHN

Statens strålevern har i samarbeid med Norsk Helsenett utarbeidet et register der stråledoser til arbeidstakere som utsettes for stråling skal rapporteres inn.

Vi innfører innvalg når du ringer 24 20 00 00

Vi innfører fire innvalg når du ringer til oss på 24 20 00 00. På denne måten sikrer vi at du raskt kommer i kontakt med en medarbeider med god kompetanse på fagområdet du trenger hjelp til.

Årsrapport for 2017

Lyst til å vite litt mer om hva Norsk Helsenett driver med? I årsrapporten kan du lese en oppsummering av hva vi gjorde i fjor.

Oppdraget vårt for 2018

Norsk Helsenett skal fortsette arbeidet med forenkling, effektivisering og kvalitetssikring av elektroniske tjenester, til det beste for pasienter og befolkningen for øvrig.

Mer effektiv barselomsorg med e-epikrise

Et pilotprosjekt om innføring av elektronisk epikrise mellom Sykehuset Innlandet og Gjøvik kommune viser at det blir tettere oppfølging i barseltiden når informasjonsflyten er god.

Informasjonsmøter i Finnmark

Stamnettet er tilgjengelig for alle i Helse Finnmark, kommunale helsetjenester og private helseaktører. Vi inviterer til informasjonsmøter i Kirkenes og Alta sammen lokale samarbeidspartnere og nettleverandører.

Tilskuddsordning KomUT-nettverk

I henhold til stortingsmelding nr. 9 (2012-2013), Én innbygger-én journal, skal nødvendige helseopplysninger følge pasienten gjennom hele pasientforløpet. IKT-systemene som brukes av helsepersonell skal støtte opp under dette.

HelseID lanseres i dag

En ny felles påloggingsløsning for helse- og omsorgssektoren, HelseID, lanseres mandag 20.november. Norsk Helsenett drifter og videreutvikler tjenesten.

Vi bytter telefonnummer

Norsk Helsenett har fått nytt telefonnummer for kundehenvendelser. Det nye nummeret er 24 20 00 00.

Vi vokser og trenger nye kolleger

Norsk Helsenett får stadig flere oppgaver, og vi har behov for mange nye medarbeidere innen IKT og anskaffelser. Vi har nå flere ledige stillinger i Trondheim, Tromsø og Oslo.

Marianne (17) var direktør i NHN for en dag

I forbindelse med FNs internasjonale jentedag 11. oktober er Norsk Helsenett (NHN) med på #girlstakeover, som betyr at jenter går inn i stillinger til ledere over hele verden. Marianne Knudsen tok over jobben til ikke mindre enn to direktører i NHN.

Nasjonal e-helsetrategi

En felles nasjonal e-helsestrategi mot 2022 staker ut veien for at Helse-Norge går samlet mot målet om Én innbygger- én journal. Den nasjonale strategien vil være et godt grunnlag for Norsk Helsenetts strategi 2022.

NHN inviterer til brukerforum video i Drammen

Vi håper å møte brukere, superbrukere og andre som brenner for videokonferanse i Drammen 4.–5. september 2017. Årets brukerforum passer spesielt godt for kommuner og andre som jobber med samhandling i helsesektoren.

Nye rammeavtaler på plass

Fra 1. juni gjelder nye rammeavtaler for kontormøbler og kontorrekvisita for den sentrale helseforvaltningen.

Thomas Bagley

Thomas Bagley til Norsk Helsenett

Thomas Bagley er ansatt som viseadministrerende direktør i Norsk Helsenett. Bagley kommer fra stillingen som direktør for teknologi og ehelse i Helse Sør-Øst, en stilling han har hatt de siste fem årene. Bagley har omfattende ledererfaring innenfor teknologi og forretningsutvikling, og han har hatt topplederjobber i både offentlig og privat sektor.

Årsrapporten for 2016 er klar

I årsrapporten kan du lese om arbeidet til Norsk Helsenett og hva virksomheten leverte i løpet av 2016.

Stopper 450.000 falske e-poster hver uke

Ved hjelp av DMARC kan virksomheter stoppe falske e-poster. Bare i løpet av den siste uken har virksomheter i helsesektoren som har tatt i bruk teknologien, stoppet over 450.000 falske e-poster som er forsøkt sendt i deres navn.

Tjenestesenteret i Norsk Helsenett er etablert

1. januar markerer et nytt kapittel i Norsk Helsenetts historie. Fra denne dagen har Norsk Helsenett formelt etablert et administrativt tjenestesenter for alle etater i helseforvaltningen.

Helseministeren åpner tjenestesenteret i NHN

Statsråd Bent Høie foretar den offisielle åpningen av tjenestesenteret i Norsk Helsenett den 26.januar. Åpningen skjer i NHNs lokaler i Monier-bygget på Skøyen i Oslo.

Pris til helsenorge.no

Nettstedet vant pris for beste brukervennlighet under webdagene 2016.

Norsk Helsenett ansetter divisjonsdirektør for administrativt tjenestesenter

Norsk Helsenett har ansatt Olav Kavli som direktør for tjenestesenteret som skal etableres 1. januar. Kavli kommer fra selskapet MHWirth, som tidligere var en del av Aker Solutions. Han har lang ledererfaring fra selskaper innen IKT- og telekombransjen. I MHWirth har han vært Chief Information Officer (CIO), og hatt globalt ansvar for selskapets IT-tjenester.

Norsk Helsenett inviterer til brukerforum for videotjenesten

Hvordan gjør vi videotjenesten i Norsk Helsenett bedre? Vi håper å møte dere som er brukere og superbrukere av vår videotjeneste og andre som brenner for videokonferanse. Bli med og del dine erfaringer på brukerforum i Bodø 7.–8. november!

Vi søker direktør for økonomi og finans

Vi søker etter en person som trives med å bidra i organisasjoner i rask utvikling og vekst til jobben som direktør for økonomi og finans i Norsk Helsenett.

helsenorge.no fem år

Nå er det fem år siden helseportalen helsenorge.no ble lansert. Her samler helsesektoren seg for å møte innbyggerne og gjøre helsehverdagen enklere og tryggere. Det er Norsk Helsenett som har ansvaret for teknisk drift og infrastruktur knyttet til helsenorge.no.

Vi søker direktør til nytt tjenestesenter

Vi søker en målrettet, utviklingsorientert og samlende leder som evner å skape en offensiv leveranseorganisasjon preget av høy faglighet, kostnadseffektivitet, kundetilfredshet og motiverte medarbeidere.

Kommunehelsetjenestene over på Helsenettet

Norske kommuner har tatt i bruk Helsenettet til å utveksle elektroniske meldinger innen pleie- og omsorgstjenesten. Nytt av fjoråret er at også andre kommunale helsetjenester, som legevakt, øyeblikkelig hjelp døgntilbud (ØHD) og psykiatrisk tjeneste nå har startet med digital meldingsutveksling.

Ny avtale viktig for effektiv og moderne samhandling i helsesektoren

30. november signerte vi ny avtale med Atea knyttet til videotjenesten vår. Avtalen omfatter produkter og tjenester knyttet til samhandling for tale, video og lynmeldingsformidling, inkludert drift av sentral infrastruktur. Avtalen er inngått for fire år, og har en verdi av nærmere 200 millioner kroner.

Nasjonalt kompetanseforum for IKT-sikkerhet i helse- og omsorgssektoren.

HelseCSIRT (CSIRT – Computer Security Incident Response Team) har fått i oppgave å etablere et nasjonalt kompetanseforum for ikt-sikkerhet i helse- og omsorgssektoren – et forum for erfaringsutveksling, kompetansespredning og diskusjon rundt framtidige løsninger og bruk av felleskomponenter. Første møte ble avholdt i Trondheim 27. august.

Ny driftsdirektør i Tromsø

Norsk Helsenett har ansatt Siri Løvlund som ny driftsdirektør i Tromsø. Løvlund kommer fra stillingen som Vice President Vendor Development i Telenor, hvor hun de siste tre årene har hatt ansvar for innovasjon og oppfølging av de største globale leverandørene til Telenor.

Norsk Helsenett valgte Broadnet

Norsk Helsenett har inngått avtale med Broadnet for å bygge et nytt, høytilgjengelig og landsdekkende nett for helsesektoren. Neste Generasjon Kjernenett skal svare på stadig økende forventinger til oppetid og kapasitet. – I fremtidens helsetjeneste må helsenettet alltid være tilgjengelig, sier administrerende direktør i Norsk Helsenett, Håkon Grimstad.

Strategisk og operativ lederstilling - Viktig samfunnsrolle

Norsk Helsenett er preget av høy aktivitet, økende oppdragsmengde og betydelig vekst, og vi ønsker å forsterke vår kompetanse, kapasitet og gjennomføringsevne innen drift og leveranse av tjenester. Vår største avdeling er drift, med til sammen 105 ansatte i Tromsø og Trondheim.

Norsk Helsenetts oppdrag for 2015

Helse- og omsorgsdepartementet ber Norsk Helsenett i 2015 legge vekt på aktiviteter knyttet til elektronisk meldingsutveksling, informasjonssikkerhet og drift av nasjonale tjenester. Oppdragsbrevet ble overlevert i foretaksmøte den 14. januar.

Norsk Helsenett 10 år

– Vi har fått til mye, men den største jobben ligger fortsatt foran oss, sier administrerende direktør Håkon Grimstad.

Pasientopplysninger må i fremtiden være 100 prosent tilgjengelige

Håkon Grimstad fra Norsk Helsenett innledet i dag på EHiN2014 – Norges største ehelsekonferanse. Under temaet tilgjengelighet av pasientopplysninger pekte han blant annet på at vi har innført en rekke nye, gode og viktige løsninger de siste årene, og at flere kommer til i høyt tempo.

Styreleder i Norsk Helsenett fratrer

Ingvild Myhre har i dag informert vår eier, Helse- og omsorgsdepartementet, at hun ønsker å fratre som styreleder i Norsk Helsenett. Dette har departementet tatt til etterretning.

EHIN 2014 - Nasjonal konferanse om digitalisering av helse

Over to dager i november skal helsesektoren og it-bransjen samarbeide om konferansen EHiN (Ehelse i Norge). Konferansen samler en rekke offentlige og kommersielle aktører og har som mål å skape en felles nasjonal arena for temaet digitalisering av helse i Norge.

Vi fornyer videotjenesten vår

​Fra og med 1. juli 2014 oppgraderer Norsk Helsenett videotjenesten med flere nye funksjoner og tjenester. Studiopris endres samtidig fra kr 795,- til 995,- pr. måned (ekskl. mva.).

Fleire tar i bruk video i pasientbehandlinga

Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane tar i bruk video i pasientbehandlinga. Det er resultatet av eit samhandlingsprosjekt, kor også KS har deltatt. Norsk Helsenett driftar videotenesta som er i bruk.

Årsrapporten for 2013 er klar

​​​Nå kan du laste ned Norsk Helsenetts årsrapport for 2013. Gjennom en rekke intervjuer får du innblikk i hvordan sluttbrukerne våre opplever helsenettet og de tjenestene vi drifter.