Gå til hovedinnhold

Nye rammeavtaler på plass

Fra 1. juni gjelder nye rammeavtaler for kontormøbler og kontorrekvisita for den sentrale helseforvaltningen.

Sykehusinnkjøp HF har inngått rammeavtale med Staples for levering av kontorrekvisita til de regionale helseforetakene og den sentrale helseforvaltningen. Avtalen gjelder følgende kunder av Norsk Helsenett: Bioteknologirådet, Direktoratet for e-helse, Folkehelseinstituttet, Helfo, Helsedirektoratet, Helseklage, Helsetilsynet, Norsk Helsenett, Norsk Pasientskadeerstatning og Pasient- og brukerombudene. I tillegg har Statens strålevern mulighet til å tiltre avtalen.

Det er også inngått rammeavtale for kontormøbler med Kinnarps AS, som dermed blir eneleverandør av møbler til følgende kunder av Norsk Helsenett: Bioteknologirådet, Folkehelseinstituttet, Helfo, Helsedirektoratet, Helseklage, Helsetilsynet, Norsk Pasientskadeerstatning, Pasient- og brukerombudene og Statens Legemiddelverk.

Begge avtalene legger til rette for besparelser. Hvor mye dette innebærer for hver virksomhet vil variere, blant annet fordi kundene har ulike avtaler fra tidligere. For møbler er prisene på den nye avtalen inntil 40-45 % lavere for standardprodukter, sammenlignet med dagens avtalepriser hos flere av Norsk Helsenett sin kunder. På rekvisitaavtalen er tilsvarende tall inntil 15-20 %.

Begge avtalene gjelder fra 1. juni, men enkelte kunder tiltrer avtalene på senere tidspunkt.

Vi publiserer fortløpende informasjon om avtalene på våre nettsider.