Gå til hovedinnhold

Ny personopplysningslov og krav om databehandleravtale

EUs forordning for personvern (GDPR) blir norsk lov i 2018. På bakgrunn av det nye regelverket må alle Norsk Helsenetts kunder, samt tredjepartsleverandører av tjenester i Helsenettet akseptere nye avtaler.

For at våre medlemmer skal kunne fortsette å sende og motta elektroniske meldinger i Helsenettet, må avtalene med Norsk Helsenett (NHN) aksepteres før personvernforordningen blir innført som en del av norsk lov.

Til nå har det ikke vært nødvendig med databehandleravtale for transport av krypterte personopplysninger mellom transportør og databehandlingsansvarlig, men den nye loven krever at partene har databehandleravtale for slik transport. Samtidig benytter vi anledningen til å oppdatere kundeavtalene våre.

–Dette representerer ingen endringer fra tidligere når det gjelder plikter og rettigheter, men er en oppdatering og forbedring av det avtaletekniske rundt medlemskapet i Helsenettet, forklarer Håkon Grimstad, administrerende direktør i Norsk Helsenett.

Vi tilbyr en enkel nettbasert løsning for å godta avtalene. Kundene våre får nå en e-post med informasjon og lenke til en denne digitale veiviser. Der kan den i virksomheten som har myndighet til det, aksepterer avtalene.

Dersom avtalene ikke er akseptert innen fristen, kan man bli sperret fra å sende og motta meldinger.

–Vi anbefaler å få dette i orden i god tid før EUs personvernforordning blir innført som en del av norsk lov, sier Grimstad.

Aksepter nye avtaler

Spørsmål og svar

EUs forordning for personvern (GDPR) blir norsk lov i 2018. På bakgrunn av det nye regelverket må alle Norsk Helsenetts kunder, samt tredjepartsleverandører av tjenester i Helsenettet, akseptere nye avtaler. For å formelt skille mellom medlemsvilkårene i Helsenettet og det å være kunde av Norsk Helsenett, som drifter og leverandør av tjenester i Helsenettet, deler vi dette i to dokumenter. Vilkårene for medlemskapet sto tidligere i kundeavtalen. Nå er de tatt ut i et eget dokument. Kundeavtalen tar nå kun for seg gjensidige avtalerettslige forhold mellom kunden og Norsk Helsenett. Endringen utgjør ingen forskjell for deg som kunde.

- Det er kun foretak med organisasjonsnummer som har avtale med NHN, som skal akseptere nye avtaler. Hvert enkeltmannsforetak underlagt samme avtale trenger ikke akseptere nye avtaler.

For eksempel, dersom flere leger på et legekontor har enkeltmannsforetak så er det kun legekontoret som må akseptere ny avtale.

- Søket går mot Brønnøysund, sjekk opp at du har skrevet inn riktig organisasjonsnummer for bedriften med avtale med NHN.

- Dersom du ikke har akseptert dokumentene innen 25.05.2018, når personvernforordningen trer i kraft, kan du risikere å bli koblet av Helsenettet. Du vil da miste muligheten til å for eksempel sende elektroniske meldinger, henvisinger, epikriser o.l.

- Norsk Helsenett fører en logg over alle som har akseptert avtalene. Dersom du aksepterte avtalene innen du fikk purringen, var du ikke registrert i loggen da purringen ble sendt. Ta kontakt med kundesenteret dersom du er usikker på om du har akseptert avtalene eller ikke.

- Ta kontakt med vårt kundesenter dersom du er usikker på om du fikk gjennomført prosessen med å akseptere avtalene. Send e-post til kundesenter@nhn.no, eller ring oss på 24 20 00 00.

- Du har mottatt e-posten fra NHN fordi du har oppgitt en e-postadresse i vårt kundesystem. Kunder får kun tilsendt dokumentene per post dersom de ikke responderer på den opprinnelige e-posten, eller på gjentatte påminnelser. Vi ber om at alle kunder som har mulighet til det aksepterer dokumentene elektronisk.

- Dersom vi har registrert flere e-postadresser i vårt kundesystem, for eksempel varslingsepost, fakturaepost og administrativ epost, så vil alle disse motta vår e-post. Dette for å øke sannsynligheten for at den leses.

- Den personen i foretaket som har rett til å signere på vegne av virksomheten skal akseptere avtalene. Det er foretakets ansvar at rett person gjør dette.

- Hver person i styret må da akseptere for bedriften, hver for seg.

- Nei, det er et tilbud om å kunne motta brev fra stat og kommune digitalt i en sikker postkasse på nettet. Dersom du ikke ønsker dette, er det et valg "Videre" som velges.

Ja. Norsk Helsenett er databehandler for tredjepartsleverandørens behandling av personopplysninger. I tillegg leverer Norsk Helsenett samband, som tredjepartsleverandøren benytter i sin leveranse. Norsk Helsenett lagrer også personopplysninger om ansatte hos tredjepartsleverandørene.

Tredjepartsleverandøren skal sørge for at databehandler utfører sin oppgave med grunnlag i en instruks fra tredjepartsleverandøren som databehandlingsansvarlig.

Dere må ta kontakt med kundesenter@nhn.no for videre hjelp for å få rettet opp i forholdet.

Vi anbefaler innlogging via MinID eller BankID/BankID på mobil for å unngå problemet. Buypass kan ha problemer med avlesning av smartkort via nettleser, dersom du benytter 'Mozilla Firefox' eller 'Internet Explorer' kan det være nødvendig med nedlasting og installering av "Javafri løsning for Buypass". Se Buypass sine sider for ytterligere info eller bruke alternativ innlogging som nevnt innledningsvis.

PS: Hvis du får opp "fyll inn fødselsnummer" og ikke "fyll inn PIN-kode", så er ikke kortet blitt riktig avlest av nettleseren.

Vilkårene for medlemskapet sto tidligere i den gamle kundeavtalen. Nå er de tatt ut i et eget dokument, og det som står igjen i kundeavtalen er Norsk Helsenett og kundes sine forpliktelser overfor hverandre. Det er ingen nye rettigheter eller plikter mellom partene, i forhold til det som står i de gamle avtalene. Det er sortert mellom medlemsvilkår og gjensidige avtalerettslige forhold - fordi det er to forskjellige ting.

En tredjepartsleverandør er en aktør som har avtale om å tilby nyttige og relevante tjenester til medlemmene i Helsenettet. Tredjepartsleverandørene leverer tjenester i tillegg til de Norsk Helsenett selv leverer. Driftsleverandører og leverandører av journalsystem er eksempler på tredjepartsleverandører.

En øvrig helseaktør kan være: fastlegekontor, lege/legekontor, fysioterapeut, tannlege, psykolog, psykiater, bandagist, apotek, kommune, kiropraktor, manuellterapeut, rehabiliteringssenter med mer.