Gå til hovedinnhold

Ny nasjonal videoløsning

Norsk Helsenett går i gang med anskaffelse av ny nasjonal videoløsning.

Dagens videotjeneste inkluderer ca 1400 videostudio, og ca. 2500 desktop brukerkontoer. Antallet er sterkt økende. Under eksisterende avtale er antall videostudio økt med ca 800 over en fireårsperiode, og det forventes sterk vekst også i antall desktop brukerkontoer i årene fremover.

Vi går nå i gang med anskaffelse av en ny nasjonal videoløsning, og anskaffelsen er i kunngjort på www.doffin.no.