Gå til hovedinnhold

Ny e-helseorganisering til pasientens beste

I foretaksmøtet torsdag fikk NHN formelt overført oppgaver og ansatte knyttet til de nasjonale e-helseløsningene kjernejournal, helsenorge, e-resept, grunndata og én vei inn.

Herlof Nilssen, Johan Ronæs og Bent Høie.Statsråd Bent Høie mener den nye e-helseorganiseringen øker gjennomføringskraften i digitaliseringen av helsetjenesten, ved at Direktoratet for e-helse får en tydeligere myndighetsrolle og Norsk Helsenett tar rollen som nasjonal tjenesteleverandør.

– Norsk Helsenett har vist flere ganger at de kan ta på seg nye og større oppgaver, og jeg forventer fart og gjennomføringsevne til pasientenes beste, sier Høie.

Styreleder Herlof Nilssen er glad for tilliten.

– Jeg føler meg rimelig trygg på at vi skal lykkes. Norsk Helsenett har vist seg som en leveringsdyktig organisasjon, med høy kompetanse, stor vilje og høyt engasjement. Fra 1.januar kom det over 200 kompetente ansatte fra Direktoratet for e-helse med like stor vilje og like høyt engasjement. Som nasjonal tjenesteleverandør må vi lenger fram i skoene og være mer proaktiv enn vi har vært til nå. Det gjelder både overfor helsesektoren, og i samspill med leverandørmarkedet som har en viktig rolle i digitaliseringen av helsetjenesten, sier Nilssen.

Administrerende direktør i Norsk Helsenett Johan Ronæs gleder seg til oppdraget.

– Vi har et veldig godt utgangspunkt for å kunne fylle rollen som nasjonal tjenesteleverandør på en god måte, og jeg gleder meg, sier Ronæs.

Her kan du lese foretaksprotokollen fra møtet 30.januar og oppdragsbrevet for 2020 .