Gå til hovedinnhold

Ny e-helseorganisering markert

- Når Norsk Helsenett nå overtar de nasjonale løsningene og Direktoratet for e-helse rendyrkes som myndighet, forventer jeg godt samarbeid som forenkler helsesektoren.

 

Dette sa helseminister Bent Høie da han i dag offisielt markerte starten på ny e-helseorganisering. Mange i e-helsefamilien var samlet hos Norsk Helsenett og Direktoratet for e-helse for å ønske hverandre lykke til med en ny form for samarbeid.

Statsråden understreket at målet med den nye organiseringen er at pasienten skal få bedre og mer presis helsehjelp i takt med den teknologiske utviklingen.

- Fremtidens helsetjeneste er en mer moderne tjeneste med en mer selvstendig, digitalt kompetent og aktiv pasientrolle. Norsk Helsenett har hatt en viktig rolle, men blir enda mer viktig framover, sa Høie.

Direktør Christine Bergland beskrev Norsk Helsenett som en stadig voksende bror som hun ønsker skal tenke nytt og ambisiøst om å forvalte og utvikle felles plattformer.

- Vi trenger deres støtte. Sammen skal vi får mer ut av de e-helse-ressursene som finnes i sektoren, sa Bergland.

Og hennes direktør-kollega tok opp tråden:

- Jeg ønsker et direktorat som blir tydelig premissgiver og tegner et kart for hele sektoren som gjør det enkelt for oss å finne løsninger sammen med alle kundene og aktørene, sa administrerende direktør Johan Ronæs i Norsk Helsenett SF.

Dagens markering viste tydelig at samarbeidet strekker seg videre enn mellom disse to søsken-organisasjonene. Her var helse- og IKT-storfamilien invitert og mange kom med hilsninger, blant andre Helsedirektoratet, KS, Oslo kommune, Abelia og flere leverandører som Accenture, IBM og Cisco. Alle uttrykte store forventninger til framtiden og digitalisering, og til samarbeidet med nye Norsk Helsenett SF og et direktorat med styrket myndighetsrolle.