Gå til hovedinnhold

Ny avtale viktig for effektiv og moderne samhandling i helsesektoren

30. november signerte vi ny avtale med Atea knyttet til videotjenesten vår. Avtalen omfatter produkter og tjenester knyttet til samhandling for tale, video og lynmeldingsformidling, inkludert drift av sentral infrastruktur. Avtalen er inngått for fire år, og har en verdi av nærmere 200 millioner kroner.

Atea vant i konkurranse med tre andre aktører, med det totalt sett mest fordelaktige tilbudet. Administrerende direktør Håkon Grimstad er godt fornøyd med valget.

– Digital samhandling mellom sykehusene, kommunene, fastlegene, tannlegene og øvrige helseaktøren blir stadig viktigere, og vår oppgave er å legge til rette for dette. Avtalen med Atea er viktig for at vi skal kunne levere effektive og moderne løsninger som forenkler hverdagen til helsepersonell og bedrer pasientbehandlingen, sier Grimstad.

Både Grimstad og administrerende direktør i Atea Steinar Sønsteby ser fram til samarbeidet.

– Vi er landets ledende leverandør av samhandlingsløsninger, samtidig som vi er den største IKT-leverandøren til helsesektoren. At vi nå har vunnet denne avtalen er en anerkjennelse av vår kompetanse, og vi ser frem til å kunne bidra til å dekke helsesektorens behov og skape merverdi sammen med kunden, sier Sønsteby.

Vi jobber hele tiden med fornying og forbedring av løsningene våre, og avtalen med Atea er et ledd i dette arbeidet. Nå står hovedleveransen i Neste Generasjon Kjernenett (NGK) for tur – realiseringen av et robust høyhastighetsnett som knytter sammen Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø.