Gå til hovedinnhold

Ny administrerende direktør på plass

Johan Ronæs har startet i jobben som administrerende direktør for Norsk Helsenett.

Johan Ronæs, administrerende direktør i Norsk Helsenett

Tirsdag var Johan Ronæs på plass i Norsk Helsenetts hovedkontor i Trondheim. Nå som han har startet som administrerende direktør, er det Ronæs som er operativ leder og kontaktpunkt for det som har med Norsk Helsenett å gjøre.

– Jeg ser frem til å lede utviklingen av Norsk Helsenett videre. Fra 1. januar 2020 skal deler av Direktoratet for e-helse og Norsk Helsenett sammen ta rollen som nasjonal tjenesteleverandør av e-helsetjenester, slik at Helse-Norge får flere og bedre sammenhengende digitale helsetjenester. Nå skal jeg bruke litt tid på å bli bedre kjent med organisasjonen, ansatte, kunder og tjenester, sier Ronæs.

Ronæs kommer fra stillingen som direktør for IT i Skatteetaten.

Avtroppende administrerende direktør Håkon Grimstad er formelt ansatt ut september og kan kontaktes på sin e-post.

– Jeg vil samtidig benytte anledningen til å takke Håkon Grimstad for å ha vært en bauta i oppbyggingen og utviklingen av Norsk Helsenett de siste ti årene, sier Ronæs.