Gå til hovedinnhold

Norsk Helsenett valgte Broadnet

Norsk Helsenett har inngått avtale med Broadnet for å bygge et nytt, høytilgjengelig og landsdekkende nett for helsesektoren. Neste Generasjon Kjernenett skal svare på stadig økende forventinger til oppetid og kapasitet. – I fremtidens helsetjeneste må helsenettet alltid være tilgjengelig, sier administrerende direktør i Norsk Helsenett, Håkon Grimstad.

Høytilgjengelighet er stikkordet for det nye landsdekkende nettet. Her skal pasientinformasjon og personopplysninger kunne utveksles trygt og mer effektivt.

– Vi er svært godt fornøyd med å ha valgt Broadnet som leverandør. Selskapet disponerer en omfattende fiberinfrastruktur og har den spisskompetanse som trengs for at vi skal kunne bygge et nett som kan innfri kravene som stilles i helsesektoren. Helsesektoren digitaliseres, og pasientbehandlingen blir mer og mer avhengig av et nett som aldri svikter. Det er et slikt nett vi nå skal bygge, sier Håkon Grimstad. Han ser fram til å samarbeide med Broadnet om Neste Generasjon Kjernenett.

– Hver dag sendes flere hundre tusen meldinger med person- og helseopplysninger via helsenettet, mellom leger, kommuner, sykehus og andre helseaktører. Trafikken øker kraftig, ikke minst som følge av økt videobruk og sentralisering av digitale tjenester. Dagens infrastruktur er ikke robust og fleksibel nok til å håndtere trafikkveksten og den avhengighet vi allerede nå ser kommer rundt digitale tjenester. Ved å inngå avtale med Broadnet legger vi nå til rette for å være i forkant av utviklingen og de stadig økende kravene, sier Grimstad.

Perfekt partner

Broadnet er ydmyke og stolte over å få anledning til å være med på å bygge Neste Generasjon Kjernenett, forteller administrerende direktør Martin Lippert.

– Avtalen er strategisk viktig for Broadnet og bekrefter vår posisjon som en ledende nasjonal leverandør av datakommunikasjonstjenester mot bedrifter, offentlige virksomheter og operatører. For Broadnet gir dette en enestående mulighet til å være med å bygge et nett for fremtidens helsesektor, sier Lippert. Han peker på at leveransen treffer Broadnet sin kjernekompetanse, der fiber og bølgelengder vil danne grunnlag for et landsdekkende høytilgjengelig nett.

– Det stilles strenge krav til oss som leverandør, både i drift og leveranse. Som en del av avtalen vil Broadnet benytte eksisterende fibernett i tillegg til større etablering av ny infrastruktur. Dette vil forsterke Broadnet sin rolle som en nasjonal aktør, der Broadnet sitt nett i dag består av 40.000 kilometer med fiber som knytter sammen 90 norske byer fra nord til sør. Vi ser på Norsk Helsenett som en perfekt partner – de har en klar strategi på høytilgjengelig høykapasitetsnett, det samme har Broadnet, sier Lippert. Båndbredde og oppetid blir stadig mer forretningskritisk, og nok alternative føringsveier vil være en viktig faktor.

Betydelig økning i kapasitet

Norsk Helsenett har jobbet grundig med planlegging av anbudet rundt Neste Generasjon Kjernenett, forteller Håkon Grimstad.

– Vi så behovet for å øke kapasiteten i nettet, gjøre det mer robust og bedre rustet mot ytre påvirkning samt legge til rette for at vi mer effektivt kan implementere nye tjenester. Det nye helsenettet vil kunne tilby et mer robust nett med langt større kapasitet sammenlignet med dagens løsning, og det kan skaleres i takt med behovet. Når alt annet er nede, skal helsenettet være oppe, det er målet, avslutter Grimstad.

Fakta

  • Helsenettet er en sikker digital arena for alle aktører i helsesektoren, hvor de kan kommunisere og utveksle personopplysninger og pasientinformasjon på en lovlig, trygg og effektiv måte.
  • Norsk Helsenett SF er eid av Helse- og Omsorgsdepartementet. Selskapet har ansvar for driften av helsenettet og en rekke tjenester som tilbys gjennom nettet. Hovedoppgaven er å legge til rette for effektiv kommunikasjon og bidra til bedre pasientbehandling og mer effektive helsetjenester.
  • Neste Generasjons Kjernenett (NGK) er det nye høytilgjengelige helsenettet Norsk Helsenett jobber med å utvikle. Dette skal sikre helsesektorens behov for en nasjonal IKT-infrastruktur i de neste 15 årene. Med innføringen av Nasjonal kjernejournal, vil et høytilgjengelig nett være en absolutt forutsetning, og dagens infrastruktur er ikke bygd for det. Norsk Helsenett avsluttet i 2014 forarbeidet med NGK.