Gå til hovedinnhold

Norsk Helsenett signerer samarbeidsavtale med Helseforetakenes Innkjøpsservice

Norsk Helsenett og Helseforetakenes Innkjøpsservice AS har signert samarbeidsavtale. De to selskapene er begge eid av Helse- og omsorgsdepartementet. Nå skal de samarbeide tettere enn før om innkjøp. Dette vil gi gunstigere betingelser.

– Dette er i henhold til departementets strategi om økt nasjonal samordning innenfor innkjøpsområdet. Samarbeidet vil blant annet bety at Norsk Helsenett kan delta på et stort antall av de nasjonale HINAS-anskaffelsene. Det betyr at de får kjøpe varer og tjenester til betingelsene som spesialisthelsetjenesten i dag har, og kan med det spare store summer, sier administrerende direktør Harald I. Johnsen hos Helseforetakenes Innkjøpsservice AS (HINAS).

Norsk Helsenett er store kunder spesielt innenfor IKT, og har som oppdrag å levere og videreutvikle en effektiv IKT-struktur for alle aktører i helse-Norge.

– Norsk Helsenett er fornøyd med at avtalen med HINAS er på plass. Gjennom dette partnerskapet kan Norsk Helsenett benytte avtaler som er forhandlet fram, og som er gunstigere enn det vi kunne oppnådd på egen hånd. Det gjelder både pris og kvalitet, sier finansdirektør Carl-Jakob Midttun i Norsk Helsenett (NHN).

Kunnskapsdeling og spisskompetanse

I tillegg innehar NHN en ekspertise, spesielt innenfor IKT-området, som skal benyttes i relevante anskaffelsesprosesser.

– Norsk Helsenett innehar spisskompetanse innenfor IKT, videokonferanser og nettverk. Dette er områder som er viktig for helsesektoren, og som gir grunnlag for bedre og mer effektiv pasientbehandling. I tillegg legger avtalen grunnlag for mer samarbeid og kunnskapsdeling på tvers, noe som styrker begge selskap, sier Midttun.

Avtalen som ble signert denne måneden vil tre i kraft umiddelbart.