Gå til hovedinnhold

Norsk Helsenett satser på skytjenester

Norsk Helsenett skal bidra til at virksomheter kan ta i bruk offentlige skytjenester på lik linje med andre leveranseformer.

For å nå helsepolitiske mål om bedre kvalitet, økt pasientsikkerhet og effektiv ressursbruk, er det nødvendig å utnytte mulighetene som ligger i teknologien.

Vi bygger opp kompetansen på skyløsninger, og vi ser fram til å kunne tilby gode, skybaserte tjenester til sektoren og helseforvaltningen.

Norsk Helsenett sørger for at informasjonssikkerhet og personvern blir ivaretatt, også i framtidige skybaserte tjenester.

Les mer om vår skysatsing