Gå til hovedinnhold

Norsk helsenett i gang på Svalbard

Nå er Norsk helsenett på plass på Svalbard. Fem ansatte bidrar til å knytte Helse-Norge sammen, også fra det høye nord.

Som en del av myndighetenes ønske om å sikre utviklingen av Svalbardsamfunnet, har vår eier Helse- og omsorgsdepartementet bedt oss vurdere hvorvidt vi kan etablere arbeidsplasser på Svalbard. Det har vi nå gjort, og etableringen blir en del av et større arbeidsmiljø med flere statlige virksomheter i Longyearbyen.

Svært motivert

- Våre ansatte er godt installert i Longyearbyen og svært motivert for sin nye arbeidshverdag. Vi er en teknologibedrift, godt vant med digital samhandling, og oppgavene til disse fem kan like gjerne gjøres herfra som fra fastlandet, sier direktør for HR og kommunikasjon i Norsk helsenett, Synnøve Farstad.

Økt nettkapasitet

I forbindelse med etableringen har Norsk helsenett i samarbeid med UNN og Helse Nord IKT forbedret kommunikasjonen mellom sykehuset på Svalbard og fastlandet. Kapasiteten på nettet inn til sykehuset er nå tjue ganger større enn den var, fordelt på to linjer. I tillegg er det satt opp nye reserveløsninger som gjør kommunikasjonen mindre sårbar for feilsituasjoner.

Beredskap og sikkerhet

- Dette gir bedre beredskap og sikkerhet for lokalsamfunnet på Svalbard, noe vi gjerne vil bidra til. Vi ser fram til å være en del av samfunnet og næringslivet i Longyearbyen, sier Farstad.

De fem som har flyttet til Svalbard jobber med vanlige oppgaver innenfor det NHN har ansvar for, fra kundestøtte til prosjektledelse. Planen er at de ansatte, som med familier til sammen utgjør 19 personer, skal jobbe fra Svalbard i to år.