Gå til hovedinnhold

Norsk Helsenett ansetter divisjonsdirektør for administrativt tjenestesenter

Norsk Helsenett har ansatt Olav Kavli som direktør for tjenestesenteret som skal etableres 1. januar. Kavli kommer fra selskapet MHWirth, som tidligere var en del av Aker Solutions. Han har lang ledererfaring fra selskaper innen IKT- og telekombransjen. I MHWirth har han vært Chief Information Officer (CIO), og hatt globalt ansvar for selskapets IT-tjenester.

Kavli på plass fra 3. oktober

Olav Kavli er i gang allerede 3. oktober, og gleder seg til å ta fatt på oppgaven som divisjonsdirektør for det nye tjenestesenteret. Kavli har lang og omfattende ledererfaring, og har hatt ansvaret for mange omstillings- og utviklingsprosjekter fra ulike selskaper.

– Jeg gleder meg veldig til å starte i Norsk Helsenett. Å etablere tjenestesenter for helseforvaltningen ser jeg på som en viktig og spennende oppgave. IKT i helsesektoren, e-helse og omkringliggende tjenester er interessante vekstområder i tiden fremover. Det er likevel de ledelsesmessige utfordringene som vekker størst interesse hos meg, med gjennomføring av endringer både for organisasjoner og enkeltmennesker, sier Kavli.

– Dialogen med Norsk Helsenett gjennom ansettelsesprosessen har i tillegg gitt meg et veldig godt inntrykk av selskapet. Det var ikke vanskelig å takke ja til denne jobben da jeg fikk tilbudet. Dette er en organisasjon jeg kan identifisere meg med – og med utfordrende og spennende oppgaver, sier han.

Sentral og viktig rolle

Administrerende direktør Håkon Grimstad er svært godt fornøyd med at Kavli takket ja. – Vi er glade for at Kavli valgte å takke ja til jobben. Han får en sentral og viktig rolle i arbeidet med etableringen, utviklingen og driften av vårt nye tjenestesenter. Han har omfattende og relevant ledererfaring fra aktuelle bransjer, noe som blir viktig for å skape trygghet i omstillingen, og for at vi skal nå de målene som er satt, sier Grimstad.

Bakgrunnen for etablering av tjenestesenteret er oppdraget Norsk Helsenett har fått av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), om å etablere et administrativt tjenestesenter for IKT, anskaffelser og arkiv for alle etater i helseforvaltningen. Senteret etableres i Monier-bygget på Skøyen i Oslo med virkning fra 1.januar 2017.

De neste ukene vil Kavli bruke til å bli kjent med ulike deler av prosjektet, og ikke minst møte ledere og ansatte i virksomhetene gjennom god og tett dialog. – Jeg gleder meg til å bli kjent med nye kollegaer, og sammen skal vi fortsette det gode arbeidet som allerede er i gang med å levere på bestillingen fra HOD, sier Kavli.