Gå til hovedinnhold

Norsk Helsenett 10 år

– Vi har fått til mye, men den største jobben ligger fortsatt foran oss, sier administrerende direktør Håkon Grimstad.

Norsk Helsenett AS ble opprettet i 2004 av de regionale helseforetakene. Målet var å sikre den digitale infrastrukturen og kommunikasjonen i helse- og omsorgssektoren ved å slå de regionale helsenettene sammen til ett nasjonalt nett. I 2009 ble helsenettet omgjort til et statsforetak og skiftet navn til Norsk Helsenett SF.

Sikre en trygg infrastruktur

Hovedjobben de første 10 årene var å sikre en fungerende infrastruktur, en trygg motorvei, som gjør det enkelt for alle de ulike helseaktørene å kommunisere elektronisk med hverandre. Etter hvert som den digitale grunnmuren kom på plass har helsenettet også blitt fylt med tjenester som har hatt som mål å gjøre kommunikasjonen i helsesektoren tryggere og mer effektiv. Det siste året har trafikken økt kraftig, og i snitt utveksles det over 700 000 medisinske meldinger i løpet av en vanlig hverdag.

Blant de viktigste tjenestene er meldingsutveksling, E-resept, helseadministrative registre, Nasjonal Kjernejournal, helsenorge.no og pasientreiser.

Den daglige leveransen er viktigst

Administrerende direktør Håkon Grimstad er stolt over jobben som har blitt gjort, men planlegger likevel ingen storslått markering av 10-årsjubileet.

– Å bli 10 år er ingen bragd i seg selv, og ikke noe å slå på stortrommen for. Selv om vi har fått til mye på disse årene så ligger den største jobben fortsatt foran oss, og det er mye som kan bli bedre. Det skal vi fortsette å arbeide med i årene framover, sier Grimstad, som ikke ser på jobben til Norsk Helsenett som en jakt mot ett mål.

– Digitalisering er en stadig pågående prosess, vi skal ingen steder. Vi skal fortsette å respondere på de oppdragene vi får og bidra til utvikling av nasjonale løsninger som er høytilgjengelig på alle nivå, samtidig som vi drifter eksisterende løsninger med høyest mulig grad av sikkerhet og pålitelighet. Det aller viktigste er den daglige leveransen, sier Grimstad.