Gå til hovedinnhold

NHN med ny rolle fra 1. januar

Norsk Helsenett (NHN) går over i en ny rolle som leverandør av nasjonale e-helsetjenester. Oppgaver knyttet til løsningene e-resept, kjernejournal, grunndata og helsenorge.no overføres 1. januar 2020 fra Direktoratet for e-helse til NHN.

For å nå helsepolitiske mål om bedre kvalitet, økt pasientsikkerhet og effektiv ressursbruk, er det nødvendig å utnytte mulighetene som ligger i teknologien. For å bidra til dette blir Norsk Helsenett (NHN) fra nyttår nasjonal tjenesteleverandør til helsesektoren. På den måten skal NHN bidra til at det blir mer effektive og sammenhengende helsetjenester for innbyggerne i Norge, og at innbygger skal ha tilgang på enkle og sikre digitale tjenester, helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger og data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåkning, styring og forskning.

Målet er også at pasientene skal oppleve at de forholder seg til én helhetlig helsetjeneste.

– Ved å samle ansvaret for de nasjonale e-helseløsningen i NHN blir vi et sterkt fagmiljø innenfor IKT og helse. Vi skal levere gode og nyttige tjenester til helsepersonell og innbyggere, sier administrerende direktør i NHN, Johan Ronæs.

Oppgaver knyttet til utvikling og forvaltning av kjernejournal, e-resept, helsenorge.no og grunndata blir overført fra Direktoratet for e-helse til NHN fra årsskiftet 2019/2020. Med oppgavene overføres også vel 200 ansatte til statsforetaket.

Den nye organiseringen av e-helseområdet bidrar til at myndighetsrollen til Direktoratet for e-helse blir rendyrket og forsterket.

Helse- og omsorgsdepartementet ga NHN oppdraget å etablere nasjonal tjenesteleverandør i februar.

nhn.no/kontakt finner du kontaktinformasjon for gamle og nye tjenester.