Gå til hovedinnhold

NHN har fått oppdragsbrevet for 2019

Under foretaksmøte hos Helse- og omsorgsdepartementet ble det klart at Norsk Helsenetts rolle i helse- og omsorgssektoren styrkes med en vesentlig endring i oppgaver og samfunnsansvar når nasjonal tjenesteleverandør etableres fra årsskiftet 2019/2020.

Nasjonal tjenesteleverandør

I foretaksmøtet fikk Norsk Helsenett oppdragsbrevet for 2019. Her kan du lese oppdraget departementet har gitt oss og foreløpig protokoll fra møtet.

Norsk Helsenett er tidligere bedt om å bidra sammen med Direktoratet for e-helse i å utarbeide forslag til ny e-helseorganisering. Foretaksmøtet ba Norsk Helsenett, i nært samarbeid med direktoratet, om å forberede overtakelse av nye oppgaver fra 1. januar 2020. I foretaksprotokollen står det blant annet:

Direktoratet for e-helse og Norsk Helsenett SF utarbeidet i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet anbefaling om å tydeliggjøre myndighetsoppgavene til Direktoratet for e-helse gjennom å overføre dagens leveranseoppgaver til Norsk Helsenett SF. Med bakgrunn i anbefalingene er det i 2019 satt i gang et arbeid for å forberede overføring av oppgaver og ansatte knyttet til drift, forvaltning og vedlikehold knyttet til eksisterende nasjonale løsninger (e-resept, kjernejournal, helsenorge.no mv.) og tilhørende oppgaver (test og godkjenning mv.) fra Direktoratet for e-helse til Norsk Helsenett SF med sikte på implementering fra 1. januar 2020.

–Vi går inn i en veldig spennende fase i Norsk Helsenetts historie. Rollen som nasjonal tjenesteleverandør er viktig, og krever at vi utvikler oss i tett samarbeid med direktoratet. De har kompetanse innenfor områder vi ikke har, og sammen har vi gode forutsetninger for å lykkes med å fylle rollen, sier administrerende direktør Håkon Grimstad.

Planen er at nasjonal tjenesteleverandør skal være etablert fra og med 1. januar 2020, og da skal oppgaver og ansatte være overført til Norsk Helsenett.