Gå til hovedinnhold

Nasjonalt kompetanseforum for IKT-sikkerhet i helse- og omsorgssektoren.

HelseCSIRT (CSIRT – Computer Security Incident Response Team) har fått i oppgave å etablere et nasjonalt kompetanseforum for ikt-sikkerhet i helse- og omsorgssektoren – et forum for erfaringsutveksling, kompetansespredning og diskusjon rundt framtidige løsninger og bruk av felleskomponenter. Første møte ble avholdt i Trondheim 27. august.

Deling av kunnskap og erfaring

– Kunnskaps- og erfaringsdeling er det vi ønsker skal komme ut av dette forumet, uttaler Gunnar Johansen, seksjonsleder for HelseCSIRT.

– Vi gjennomførte en åpen diskusjon om selve forumet, knyttet til mandat, formål og forventninger. I tillegg diskuterte vi hva som kan være temaer til framtidige møter og hvordan vi på best mulig måte kan samarbeide mellom møtene.

Christian Jacobsen, informasjonssikkerhetsleder ved Sykehuspartner HF presenterte hendelser med kryptovirus i Helse Sør-Øst og tiltak som er iverksatt for å møte trusselen.

Deretter presenterte Håkon Lønmo og Erik Løhre, begge sikkerhetsanalytikere i HelseCSIRT, erfaringer og funn fra inntrengingstester gjennomført i sektoren. De tok for seg tilstanden i sektoren og forslag til tiltak.

Engasjerte deltakere

På deltakerlista stod representanter fra en rekke ulike aktører i sektoren, blant annet fra Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, Normsekreteriatet, driftsorganisasjoner fra alle RHFene, kommuner, helseforetak, m.fl.

– Vi er veldig fornøyd med første møte og etablering av Nasjonalt kompetanseforum for IKT sikkerhet i sektoren. Vi vet at deltakere allerede har hatt utbytte av å høre om erfaringer fra andre virksomheter og det er godt å vite, hevder en fornøyd Johansen, som ser fram til neste møte i forumet.

Kort om HelseCSIRT

HelseCSIRT er helse- og omsorgssektorens nasjonale senter for informasjonssikkerhet.

En viktig oppgave for senteret er å øke sektorens evne til å oppdage, forebygge og avhjelpe ondsinnede inntrengingsforsøk og andre uønskede IKT-hendelser. Senteret driftes av Norsk Helsenett SF.

Mer info om HelseCSIRT på nhn.no.