Gå til hovedinnhold

Nasjonalt cybersikkerhetssenter åpnet

Norsk Helsenett er med i det nye nasjonale sikkerhetssenteret som åpnet i dag. Senteret er en kraftsatsing Norge gjør for å møte utfordringene som handler om IKT-sikkerhet.

Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) er en del av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og skal bidra til å styrke den digitale sikkerheten i Norge. Senteret ble åpnet fredag av statsråd for samfunnssikkerhet, Ingvil Smines Tybring-Gjedde.

Over 30 virksomheter har plass i senteret, og Norsk Helsenett har avtale med NSM om at kompetansesenteret for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgssektoren, HelseCERT, er med.

Senteret skal satse spesielt på rådgivning for å styrke evnen til å forebygge datangrep. Samtidig skal senteret jobbe for forenkling av samarbeidet mellom viktige aktører i offentlig og privat sektor, slik at dataangrep lettere blir oppdaget.

Mer om åpningen av NCSC kan du lese i denne artikkelen på nettsidene til Nasjonal sikkerhetsmyndighet.