Gå til hovedinnhold

Nå kan du hjelpe myndighetene med bedre oversikt over utbredelsen av smitte

Norsk Helsenett har i samarbeid med Folkehelseinstituttet tilrettelagt for selvrapportering av luftveissymptomer fra innbyggere på Helsenorge.

Dette skal gi helsemyndighetene en bedre oversikt over spredningen og dermed også kunne bidra til å effektivisere smittevernshåndteringen. Innbyggere som har hatt symptomer siste syv dager, oppfordres melde fra på Helsenorge.

Nasjonal løsning

Innbyggere kan selv melde inn symptomer på Helsenorge til et register i FHI. Gjenbruk av nasjonale komponenter og infrastruktur i Helsenorge og FHI, har gjort at man raskt har fått opp en teknisk løsning som ivaretar krav til sikkerhet og personvern på en god måte. Som nasjonal helseportal har Helsenorge også støtte for at foreldre kan ivareta barn og at de som ikke selv bruker digitale løsninger kan få hjelp pårørende. Dette gjør at FHI også får informasjon om smitte hos barn og eldre via pårørende.

-Det har vært en tett og godt samarbeid mellom Folkehelseinstituttet og oss for å kunne starte symptomkartlegging så fort som mulig. Vi håper alle som har symptomer som kan skyldes koronavirus melder dette inn på Helsenorge, sier Johan Ronæs.

-Hensikten med denne løsningen er å gi helsemyndighetene en bedre oversikt over utbredelsen av smitte og dermed også kunne bidra til å håndtere utbruddet. Vi setter stor pris på at alle som har symptomer som kan være koronavirus som hoste, pustebesvær eller feber melder fra om dette, sier overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet.

Anonyme data vil gjøres tilgjengelig for helsemyndighetene som ett av flere virkemidler for å ha oversikt på utbredelsen av koronavirusinfeksjoner i Norge.

Les mer om å melde fra om symptomer på helsenorge.no