Gå til hovedinnhold

Mer effektiv barselomsorg med e-epikrise

Et pilotprosjekt om innføring av elektronisk epikrise mellom Sykehuset Innlandet og Gjøvik kommune viser at det blir tettere oppfølging i barseltiden når informasjonsflyten er god.

God informasjonsflyt og -sikkerhet har ført til tettere og mer effektiv oppfølging av mor og barn etter hjemreise fra fødeavdelingen. Dette kommer frem i en kronikk i fagbladet Sykepleien, skrevet av helsesøstrene Eva Bævre og Beate Solberg i Gjøvik kommune.

Les hele kronikken i Sykepleien her.

Pilotprosjektet var et samarbeid mellom KomUT (Kommunal utbredelse), Sykehuset Innlandet og Gjøvik kommune. Norsk Helsenett har gjennom KomUT-prosjektet som mål å bre ut elektronisk meldingsutveksling i helsetjenestene.

Eva Bævre og Beate Solberg skriver at prosjektet viser hvordan nye samhandlingsrutiner har ført til bedre informasjonsflyt mellom sykehus og helsestasjon. Da er det enklere å planlegge hjemmebesøk fra jordmor og helsesøster etter fødselen. Tidligere kunne ta opptil en uke fra utskriving til helsestasjonen fikk melding om at et barn var født. Det førte til et gap i barselomsorgen fra hjemreise og frem til helsesøster og jordmor hadde praktisk mulighet til å kontakte familien. Nå mottar helsestasjonen fødselsmeldingen samme dag som familien reiser hjem. Samtidig sikres kvaliteten på personopplysningene.

 – Dette synliggjør den jobben som KomUT gjør. Mandatet vårt er å bre ut elektronisk meldingsutveksling i helsestasjonstjenesten. Det er veldig gøy når responsen er så god, sier Astrid Økland, leder for KomUT.

Fra 2017 har Gjøvik helsestasjon kun elektroniske journaler på nyfødte.

– Vi har laget en digital veileder som skal hjelpe helsetjenestene over på elektronisk meldingsutveksling. I veilederen står det hvordan blant annet helsestasjonene skal gå frem for å samhandle elektronisk, sier Økland.