Gå til hovedinnhold

Melde.no - ny meldeportal for varsler om alvorlige hendelser

Statens helsetilsyn og Norsk Helsenett har videreutviklet den elektroniske meldeportalen melde.no og den inkluderer nå også varselsordningen til Statens helsetilsyn.

Det er inntil videre kun virksomheter som kan bruke melde.no - pasienter, brukere og nærmeste pårørende skal fortsatt bruke lenken «Jeg vil varsle om en alvorlig hendelse» på helsetilsynet.no.

Alle virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester skal straks varsle Statens helsetilsyn om dødsfall eller svært alvorlig skade på pasient eller bruker som følge av tjenesteytelsen eller ved at en pasient eller bruker skader en annen. Varselplikten gjelder dersom utfallet er uventet ut fra påregnelig risiko.