Gå til hovedinnhold

Marianne (17) var direktør i NHN for en dag

I forbindelse med FNs internasjonale jentedag 11. oktober er Norsk Helsenett (NHN) med på #girlstakeover, som betyr at jenter går inn i stillinger til ledere over hele verden. Marianne Knudsen tok over jobben til ikke mindre enn to direktører i NHN.

Bilde av Marianne Knudsen og Ola Stenseth.

Divisjonsdirektør Marianne Knudsen og Ola Stenseth, som har stillingen til vanlig, ønsker seg flere kvinner inn i ledende stillinger.

Det er Plan International som arrangerer #girlstakeover, for å sette søkelyset på jenters likeverd og utvikling i hele verden. Det skal være rundt 600 #girlstakeover i til sammen 60 land i forbindelse med jentedagen. Norsk Helsenett er én av virksomhetene som med stor glede tar imot en ung sjef for en dag.

Dobbelt direktør

Marianne Knudsen går til daglig siste året på Kristen videregående skole Trøndelag (KVT), men i dag har hun delt seg mellom to direktørstillinger i Norsk Helsenett (NHN).

Første halvdel av dagen steppet hun inn for divisjonsdirektør Ola Stenseth, mens resten av dagen overtok Marianne tittelen direktør for kunde- og tjenesteforvaltning fra Frode Johansen.

— Det er spennende å få innblikk i hva NHN gjør. Jeg er interessert i både ledelse og organisasjonsarbeid, så det er fint å få være med på dette, sier Marianne Knudsen, som er aktiv i Norges Handikapforbunds ungdom og sitter i brukerrådet til St. Olavs Hospital.

Hun synes det er viktig å sette søkelyset på at mange jenter ikke har mulighet til å jobbe eller få skolegang ved å bli med på denne aksjonen.

Ønsker seg flere kvinner

NHN er opptatt av å få flere kvinner inn i ledelse og i teknologivirksomheter.

— Å ta inn unge jenter for en dag tror vi kan være med på å motivere flere. I NHN jobber vi aktivt for å rekruttere flere kvinner, både når det gjelder ledelse og i tekniske jobber. Vi trenger stadig dyktige folk, og det er bare å ta direkte kontakt med oss, sier Ola Stenseth.

I løpet av dagen har Marianne møtt mange ansatte i NHN og fått statusrapporter på jobben som blir gjort rundt om i virksomheten.

— Vi synes #girlstakeover er et flott tiltak, og Marianne har vært en strålende kandidat å ha på besøk, sier Stenseth.

bilde av Marianne Knudsen og Frode Johansen

Direktør for kunde- og tjenesteforvaltning, Marianne Knudsen, får gode råd av Frode Johansen, som har lånt bort jobben sin i forbindelse med FNs internasjonale jentedag.